PKO TFI obniża wynagrodzenie stałe za zarządzaniem funduszem PPK

Mój plan emerytalny / Z rynku

PKO TFI obniża wynagrodzenie stałe za zarządzaniem funduszem PPK. Dzięki temu posiadacze rachunku PPK w PKO TFI mogą uzyskać większą stopę zwrotu ze swych oszczędności na emeryturę.

Logo PKO TFI
Fot. Materiały prasowe PKO TFI

PKO TFI obniża wynagrodzenie stałe za zarządzaniem funduszem PPK. Dzięki temu posiadacze rachunku PPK w PKO TFI mogą uzyskać większą stopę zwrotu ze swych oszczędności na emeryturę.

W aplikacji mobilnej IKO jest już dostępna nowa zakładka „Inwestowanie” i w jej ramach kategoria „PPK i PPE”, która umożliwia uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych w PKO TFI sprawdzenia stanu swoich środków, także osobom nieposiadającym konta w PKO Banku Polskim.

PKO Emerytura – sfio to największy spośród 19 funduszy PPK w Polsce. Według ostatnich oficjalnych danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec czerwca tego roku zgromadził aż jedną trzecią (33,23%) ogółu aktywów netto w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. To ważna i dobra wiadomość dla jego uczestników. Zgodnie z ustawą PKO TFI mając w swoim portfelu ponad 15 proc. ogółu wartości aktywów PPK od 1 października br. nie może pobierać opłat za zarządzanie od tej ich części, które przekraczają owe 15 proc.

Czytaj także: Ponad 40 mld zł: rekordowe aktywa PKO TFI >>>

- Dla uczestników PPK w PKO TFI oznacza to obniżenie wynagrodzenia stałego za zarządzanie nawet o 50% w stosunku do opłaty pierwotnej, zapisanej w statucie funduszu – mówi Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Niższe opłaty oznaczają wyższe stopy zwrotu dla uczestników PPK, dzięki czemu kapitał zgromadzony przez nich na przyszłość będzie odpowiednio większy.

Udziały poszczególnych funduszy PPK w rynku będą weryfikowane co kwartał. Wyniki tej weryfikacji będą mieć przełożenie na wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie pobieranego przez TFI.

Możliwość podglądu rejestru w aplikacji mobilnej IKO

Dbając o komfort naszych klientów i wysoką jakość obsługi, od września br. udostępniliśmy uczestnikom PPK i PPE możliwość podglądu rejestru w aplikacji mobilnej IKO. Usługa ta jest dostępna także dla osób nieposiadających konta w PKO Banku Polskim. Osoby, które mają konto w PKO Banku Polskim mogą dodatkowo, w aplikacji mobilnej, zarządzać swoimi produktami inwestycyjnymi, przeglądać dostępną ofertę funduszy inwestycyjnych, zapoznać się ze szczegółami danego funduszu, nabyć jednostki uczestnictwa i przeglądać historię zleceń (w aplikacji należy wybrać sekcję „Moje produkty” i następnie zakładkę „Inwestowanie” oraz „Fundusze inwestycyjne”).

- Uruchomienie nowej funkcji w ramach IKO to nowa jakość obsługi i duże ułatwienie dla naszych klientów. Zarządzanie dotychczasowymi inwestycjami, jak i wybór nowych inwestycji, jest od teraz znacznie wygodniejsze. Mamy nadzieję, że będzie także inspiracją dla doświadczonych inwestorów korzystających z naszej oferty do jeszcze większej aktywności na rynku, natomiast osoby początkujące dzięki tej funkcji zainteresują się możliwościami oferowanymi przez PKO TFI – dodaje Piotr Żochowski.

Udostępnij artykuł: