PKO TFI powiększa Zespół Zarządzających

Kadry / Tylko u nas

Tomasz Ściesiek  i Przemysław Łachmaniuk dołączą do pionu Zarządzania Aktywami PKO TFI. Pierwszy z nich wzmocni Zespól Analiz, drugi dołączy do Zespołu Zarządzania Portfelami Nieruchomości.

Tomasz Ściesiek dotychczas związany był z Domem Maklerskim Ipopema Securites, gdzie pracował na stanowisku Analityka. Odpowiedzialny był za analizę spółek z sektora Oil&Gas, energetyka oraz chemia. Wcześniej pracował dla BZ WBK Asset Managment, gdzie przez ponad trzy lata zatrudniony był na stanowisku Analityka.

Jest to kolejne – po przyjściu Rafała Walczaka na stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych – wzmocnienie Pionu Zarządzania Aktywami PKO TFI.

Do utworzonego przed rokiem Departamentu Zarządzania Portfelami Nieruchomości kierowanego przez Pawła Welo, dołączy Przemysław Łachmaniuk. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez ostatnie cztery lata pracował jako Menedżer ds. Transakcji w polskim oddziale IVG, wiodącej niemieckiej firmy zarządzającej funduszami i aktywami nieruchomościowymi. Wcześniej pracował w dziale rynków kapitałowych firmy CBRE, gdzie był odpowiedzialny za reprezentowanie właścicieli i funduszy inwestycyjnych przy znaczących transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja: Gospodarka Nieruchomościami) oraz Sheffield Hallam University (kierunek: Zarządzanie Nieruchomościami i Wycena). Jest również członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

źródło: www.pkotfi.pl

 

Udostępnij artykuł: