PKO TFI we współpracy z PKO BP uruchamia fundusz energii odnawialnej

ESG / Z rynku

PKO TFI we współpracy z PKO BP uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej - podał PKO BP w komunikacie prasowym. Fizan będzie inwestować w farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne w Polsce.

Logo PKO TFI
Fot. Materiały prasowe PKO TFI

PKO TFI we współpracy z PKO BP uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej - podał PKO BP w komunikacie prasowym. Fizan będzie inwestować w farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne w Polsce.

To pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne.

"Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce, chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Stabilność przychodów funduszu

Jak podano, stabilność przychodów funduszu będzie wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach tzw. aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz kontraktów Power Purchase Agreements (PPA), gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez farmy i instalacje należące do funduszu.

Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami.

"PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej – fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialną przyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń" - powiedział Sławomir Sklinda, zarządzający nowym funduszem.

Polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej

Polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej – fizan przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych. W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się również magazyny energii oraz infrastruktura przesyłowa i urządzenia z tym związane.

"Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50 MW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze" – powiedział Sławomir Sklinda.

Czytaj także: OZE szansą dla inwestorów >>>

Fundusz nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Oferta certyfikatów będzie więc mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.

Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: