PKO TFI – zmiany w Zarządzie

Kadry

Rada Nadzorcza PKO TFI powołała Radosława Kiełbasińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Jednocześnie na to stanowisko zostanie mianowany Remigiusz Nawrat, dotychczasowy członek zarządu towarzystwa. Nowi członkowie zarządu rozpoczną kadencję 1 stycznia 2015 roku.

Radosław Kiełbasiński jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 r. Karierę zawodową rozpoczął w banku Pekao SA. Zajmował stanowiska dyrektorskie m.in. w:  Pioneer TFI, CA-IB Investment Management, Jyske Bank Private Banking Polska oraz SEB Private Banking. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Senior Private Banker w RBS Coutts Bank w Zurychu. Po powrocie do kraju był doradcą Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, a w 2011 roku współtworzył Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim. W 2012 r. objął stanowisko dyrektora Centrum.

Remigiusz Nawrat jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – kierunek ekonomia oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie (USA). Posiada tytułu CFA – Chartered Financial Analyst.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski), a także w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Światowy, PZU Asset Management). W PKO TFI – odpowiedzialny za stworzenie i działanie Pionu Zarządzania Aktywami.

Źródło: www.analizy.pl

Udostępnij artykuł: