PKO TFI – zmiany w Zarządzie

Kadry

Rada Nadzorcza PKO TFI powołała Radosława Kiełbasińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Jednocześnie na to stanowisko zostanie mianowany Remigiusz Nawrat, dotychczasowy członek zarządu towarzystwa. Nowi członkowie zarządu rozpoczną kadencję 1 stycznia 2015 roku.

Rada Nadzorcza PKO TFI powołała Radosława Kiełbasińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Jednocześnie na to stanowisko zostanie mianowany Remigiusz Nawrat, dotychczasowy członek zarządu towarzystwa. Nowi członkowie zarządu rozpoczną kadencję 1 stycznia 2015 roku.

Radosław Kiełbasiński jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 r. Karierę zawodową rozpoczął w banku Pekao SA. Zajmował stanowiska dyrektorskie m.in. w:  Pioneer TFI, CA-IB Investment Management, Jyske Bank Private Banking Polska oraz SEB Private Banking. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Senior Private Banker w RBS Coutts Bank w Zurychu. Po powrocie do kraju był doradcą Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, a w 2011 roku współtworzył Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim. W 2012 r. objął stanowisko dyrektora Centrum.

Remigiusz Nawrat jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej - kierunek ekonomia oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie (USA). Posiada tytułu CFA - Chartered Financial Analyst.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski), a także w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Światowy, PZU Asset Management). W PKO TFI - odpowiedzialny za stworzenie i działanie Pionu Zarządzania Aktywami.

Źródło: www.analizy.pl

Udostępnij artykuł: