PKO Życie chce rosnąć w bancassurance

Finanse i gospodarka

PKO Życie w I kwartale 2015 r. zebrało 266,54 mln zł składki przypisanej brutto. Wynik finansowy netto wzrósł do poziomu 0,40 mln zł. Spółka zanotowała dopływ 75 tys. nowych klientów, w większości w ramach sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z produktami oferowanymi przez PKO BP. Łącznie ma dziś ponad 475 tys. klientów.

PKO Życie w I kwartale 2015 r. zebrało 266,54 mln zł składki przypisanej brutto. Wynik finansowy netto wzrósł do poziomu 0,40 mln zł. Spółka zanotowała dopływ 75 tys. nowych klientów, w większości w ramach sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z produktami oferowanymi przez PKO BP. Łącznie ma dziś ponad 475 tys. klientów.

"Ubiegły rok poświęciliśmy w dużej mierze na dostosowanie naszego modelu operacyjnego do skali działania PKO BP i rozwoju naszej oferty produktowej dla nowego właściciela" - mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Życie. "Efekty synergii możemy obserwować już po I kwartale tego roku" - dodaje.

Najwyższe wzrosty przypisu PKO Życie zanotowało w grupie 1 działu I, tj. w klasycznych ubezpieczeniach na życie, co jest wynikiem przemodelowania struktury portfela, w którym sukcesywnie spółka zwiększa udział produktów ochronnych.

"Aktualnie nadal budujemy skalę naszego biznesu, by w perspektywie najbliższych kilku lat znaleźć się wśród 3 największych zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia na życie w kanale bancassurance" - podkreśla Sławomir Łopalewski.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł: