Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018 roku w górę

Mój plan emerytalny

Wraz z początkiem 2018 r. płaca minimalna wzrosła do 2100 zł brutto miesięcznie – to o 100 zł więcej niż przed rokiem.

Fot. Pixabay.com

Wraz z początkiem 2018 r. płaca minimalna wzrosła do 2100 zł brutto miesięcznie – to o 100 zł więcej niż przed rokiem.

Wraz z początkiem 2018 r. #płaca minimalna wzrosła do 2100 zł brutto miesięcznie #wynagrodzenia #praca

Całkowity koszt pracodawcy osiągnął poziom ponad 2530 zł miesięcznie, a wynagrodzenie netto pracownika po odliczeniu obowiązkowych składek i zaliczki na podatek dochodowy to 1530 zł na miesiąc. Różnica pomiędzy tym, co płaci pracodawca, a co otrzymuje pracownik przekroczyła zatem przy minimalnym wynagrodzeniu kwotę 1000 zł miesięcznie, co odpowiada prawie 40 proc. kosztów pracy.

Proporcjonalnie do wzrostu miesięcznej płacy minimalnej dla pracowników etatowych rośnie również stawka godzinowa płacy minimalnej, która dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. W nowym roku płaca minimalna godzinowa wynosi 13,70 zł i jest o 70 gr wyższa niż 2017 r.

Wyższe składki dla początkujących przedsiębiorców

Wysokość płacy minimalnej wpływa na podstawę wymiaru preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez osoby prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 2 lata. Dlatego składki dla początkujących przedsiębiorców za 2018 r. będą wyższe o niecałe 10 zł miesięcznie. Wzrośnie również obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, lecz nowa podstawa jej wymiaru nie została jeszcze ogłoszona.

W górę również dodatek za pracę w porze nocnej

Na skutek podniesienia płacy minimalnej wzrosła ponadto o 1500 zł maksymalna odprawa przy zwolnieniu grupowym. Zwiększeniu uległ również dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju oraz minimalna kwota odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację. Wraz z płacą minimalną wzrosła także kwota wolna od potrąceń egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie różnego rodzaju należności.

Źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 
Udostępnij artykuł: