Płaca minimalna w 2020 roku. Pracodawcy RP: propozycja rządu idzie za daleko

Rynek pracy

Zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w wysokości 2450 zł zdecydowanie wykracza poza szacowane prognozy gospodarcze.

Logo Pracodawcy RP
Źródło: Pracodawcy RP

Zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w wysokości 2450 zł zdecydowanie wykracza poza szacowane prognozy gospodarcze.

#PracodawcyRP: tempo podwyższania płacy minimalnej powinno być bardziej dostosowane do tempa wzrostu produktywności przedsiębiorstw #PłacaMinimalna

Ministerialna propozycja może negatywnie wpłynąć w szczególności na konkurencyjność mniejszych firm, zwłaszcza tych z regionów słabiej rozwiniętych. Ustawowa wysokość wynagrodzenia ma wpływ na całą gospodarkę, a nie tylko na relację pracownik-pracodawca. Wzrost płacy minimalnej oznacza m.in. wzrost wysokości kar za przestępstwa karnoskarbowe. Ponadto wysoki poziom płacy minimalnej przyczyni się do zwiększenia już dużej presji płacowej, która jest wyzwaniem dla pracodawców.Czytaj także: Płaca minimalna w 2020 roku: MRPiPS proponuje wzrost do 2450 zł. To więcej niż chcą pracodawcy >>>

"Tempo podwyższania płacy minimalnej powinno być bardziej dostosowane do tempa wzrostu produktywności"

Wzrost płacy minimalnej powinien być naturalnym skutkiem podnoszenia wydajności pracy i rynkowej wartości produkowanych przez przedsiębiorstwa dóbr. Prognozowany wskaźnik produktywności w przyszłym roku ma wzrosnąć o 3,7 proc., a inflacja wyniesie 2,4 proc. Zatem wzrost płacy minimalnej nie powinien przekroczyć 6,1 proc., co oznacza, że powinna ona wynieść 2 387 zł. Organizacje pracodawców postulują przyjęcie takiej właśnie kwoty, bowiem jest ona najbardziej optymalną opcją dla polskiej gospodarki.Czytaj także: Płaca minimalna nie może rosnąć szybciej od wydajności >>>

Dlatego też w ocenie Pracodawców RP tempo podwyższania płacy minimalnej powinno być bardziej dostosowane do tempa wzrostu produktywności przedsiębiorstw.
Udostępnij artykuł: