Płaca minimalna w 2021 roku wzrośnie do 2,8 tys. zł, jest projekt rozporządzenia

Rynek pracy

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/ysuel

Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia z płacą minimalną w 2021 roku w wysokości 2,8 tys. zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu.

Koszt podwyżki płacy minimalnej do 2,8 tys. zł dla dużych firm szacowany jest na 826,2 mln zł, zaś dla MŚP na 3,04 mld zł w 2021 r. #PłacaMinimalna @MRPiPS_GOV_PL

„W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 800 zł (co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,7 proc. oraz relację do prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 53,2 proc.) i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych na poziomie 18,30 zł” – napisano.

Koszt podwyżki płacy minimalnej do 2,8 tys. zł

Koszt podwyżki płacy minimalnej do 2,8 tys. zł dla dużych firm szacowany jest na 826,2 mln zł, zaś dla małych i średnich firm na 3,04 mld zł w 2021 – podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia. 

Czytaj także: Konfederacja Lewiatan: podwyżka płacy minimalnej proponowana przez rząd nieuzasadniona >>>

„Nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu wzrostu płacy minimalnej na rynek pracy”

W obecnych warunkach nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu wzrostu płacy minimalnej na rynek pracy – podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

„Ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego do poziomu 2800 zł jest obecnie utrudniona w związku z epidemią COVID-19. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia w 2021 r. prezentowane przez ekspertów krajowych i międzynarodowych wskazują na to, że efekt epidemii będzie odczuwalny przede wszystkim w 2020 r., zaś w 2021 r. sytuacja powinna się ustabilizować lub poprawić” – napisano.

Resort podał, że nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu podniesienia płacy minimalnej, ponieważ na rynek pracy oddziałuje jednocześnie wiele innych czynników, w tym sytuacja gospodarcza zarówno w kraju jak i za granicą.

Czytaj także: Płaca minimalna w górę, milion pracowników małych firm na bruku?

„Ze względu na złożoność zależności gospodarczych, nie jest możliwe stworzenie modelu, który w sposób trafny byłby w stanie prognozować zmiany na rynku pracy w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też jego relacji do wynagrodzenia przeciętnego. Ponadto dane statystyki publicznej w zakresie wysokości wynagrodzeń polskich pracowników nie są wystarczająco dokładne, by móc porównywać potencjalne konsekwencje zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł” – napisano.

„Nie istnieją wiarygodne wyniki badań, które w jednoznaczny sposób pozwalałyby szacować wpływ zmiany poziomu płacy minimalnej na rynek pracy. Wychodząc od teorii ogólnych, zakłada się jedynie, że zbyt gwałtowne – przede wszystkim niedostosowane do tempa wzrostu produktywności – podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę przyczyniając się do powstania ryzyka wystąpienia inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach” – dodano.

„Wzrost płacy minimalnej negatywnie wpłynie na konkurencyjność części firm”

Wzrost płacy minimalnej negatywnie wpłynie na konkurencyjność części firm zatrudniających duży odsetek pracowników z wynagrodzeniem w wysokości płacy minimalnej – podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

„Odnośnie do funkcjonowania przedsiębiorstw i ich konkurencyjności, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może mieć wpływ na konkurencyjność tych podmiotów, które zatrudniają stosunkowo dużo osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności, jeśli wynagrodzenia tych osób stanowią istotną część kosztów danego przedsiębiorstwa” – napisano.

„Marże uzyskiwane przez to przedsiębiorstwo są niskie, a struktura kosztów nie pozwala na oszczędności w innym obszarze niż koszty pracy. Niestety nie ma danych, które by pozwalały określić, w jakich branżach i na których lokalnych rynkach pracy problem taki może być istotny” – dodano.

Resort pracy uspokaja, że równocześnie w gospodarce następują pozytywne zmiany dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, np. związane ze zwiększaniem produktywności, wprowadzania innowacji, czy postępu technologicznego, które mogą równoważyć, potencjalne negatywne skutki konieczności zwiększenia wynagrodzenia pracowników.

MRPiPS podaje, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: