Płaca minimalna w 2022 roku na poziomie 3 tys. zł? Tyle proponuje rząd

Rynek pracy

Rada Ministrów zaproponowała minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 3 tys. zł w 2022 r. oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. na poziomie 19,6 zł brutto, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Polski złoty
Fot. stock.adobe.com/janzwolinski

Rada Ministrów zaproponowała minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 3 tys. zł w 2022 r. oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. na poziomie 19,6 zł brutto, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

"Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,6 zł" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości: płaca minimalna musi być przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i gospodarczo >>>

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku (2,8 tys. zł), tj. o 7,1%. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,3 zł) o 1,3 zł, podano także.

Propozycja rządu trafi do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego

Propozycje te minister rozwoju, pracy i technologii przekaże - z upoważnienia Rady Ministrów - do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

Proponowane kwoty będą teraz przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji Jeżeli  w tym terminie Rada Dialogu Społecznego  nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: