Płaca minimalna w UE: startują konsultacje ze związkami i pracodawcami

Rynek pracy

Komisja Europejska rozpoczyna dziś drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii, podano.

Euro na tle flagi unijnej
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans

Komisja Europejska rozpoczyna dziś drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii, podano.

KE rozpoczyna II etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w UE #PłacaMinimalna

Nie chodzi o ustalenie jednolitej europejskiej płacy minimalnej, ani zharmonizowanie systemów ustalania takiej płacy. Celem jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów ustalania takiej płacy w zależności od aktualnej sytuacji oraz tradycji państw członkowskich UE, przy poszanowaniu kompetencji krajowych i swobody zawierania umów przez partnerów społecznych.

Pierwszy etap konsultacji

W ramach pierwszego etapu konsultacji w dniach 14 stycznia - 25 lutego 2020 r. Komisja otrzymała uwagi od 23 partnerów. Na ich podstawie uznała, że istnieje potrzeba dalszego działania na rzecz ograniczenia nierówności płac i ubóstwa.

Czytaj także: Płaca minimalna w Polsce prawie trzykrotnie niższa niż w Irlandii >>>

"Podejmując wysiłki na rzecz sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy po kryzysie związanym z koronawirusem, chcemy zapewnić, aby wszyscy pracownicy w UE byli chronieni za pomocą sprawiedliwej płacy minimalnej, która umożliwi im godziwe zarobki bez względu na miejsce zatrudnienia" - powiedział wiceprzewodniczący ds. gospodarki Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Uwzględnienie roli partnerów społecznych

Zaznaczył, że chodzi o uwzględnienie roli partnerów społecznych w ustalaniu płac minimalnych zarówno w państwach, w których minimalne wynagrodzenia są wyłącznie negocjowane w drodze układów zbiorowych, jak i w państwach, w których obowiązuje ustawowa płaca minimalna.

"W dokumencie będącym podstawą drugiego etapu konsultacji określono możliwe warianty działania UE w celu zapewnienia, aby płace minimalne ustalane na odpowiednich poziomach chroniły wszystkich pracowników. Inicjatywa UE ma na celu zapewnienie, by:

*    istniał dobrze funkcjonujący system negocjacji zbiorowych w zakresie ustalania płac

*    krajowe ramy prawne umożliwiały ustanowienie i regularne aktualizowanie ustawowej płacy minimalnej według jasnych i stabilnych kryteriów

*    partnerzy społeczni mieli rzeczywisty udział w procesie ustalania ustawowej płacy minimalnej w celu poprawy adekwatności płacy minimalnej

*    zróżnicowanie płacy minimalnej i odstępstwa od niej zostały wyeliminowane lub ograniczone

*    krajowe ramy prawne regulujące płacę minimalną były skutecznie przestrzegane i działały mechanizmy monitorowania" - podano w komunikacie.

Stanowiska i uwagi w ramach konsultacji można nadsyłać do 4 września 2020 r.

Kolejnym krokiem mają być negocjacje z partnerami społecznymi w celu zawarcia porozumienia na podstawie art. 155 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), albo przedłożenie wniosku ustawodawczego przez Komisję Europejską.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: