Płace dalej szybko rosną, wzrost zatrudnienia nieco wyhamował

Komentarze ekspertów

Monika Fedorczuk
Monika Fedorczuk. Fot. Konfederacja Lewiatan

Wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Głównym czynnikiem konkurowania o pracowników są #płace, dlatego też od wielu miesięcy obserwujemy ich dynamiczny wzrost #wynagrodzenia #zatrudnienie #GUS #KonfederacjaLewiatan @LewiatanTweets

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 6378 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,2 pkt proc. W ujęciu rocznym było wyższe o 2,9 proc. Oznacza to, że ten sektor gospodarki nadal korzysta z dobrej koniunktury gospodarczej i możliwości rozwoju.

Problemy z pozyskaniem pracowników

Warto jednak pamiętać, że odczuwane problemy z pozyskaniem pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych, powodują, że wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wzrost liczby pracujących często odbywa się poprzez pozyskiwanie pracowników zatrudnionych wcześniej w innych branżach.

Czytaj także: Płace i zatrudnienie w firmach w lutym w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 4949,42 zł >>>

Niższa dynamika wzrostu zatrudnienia

Dynamika wzrostu zatrudnienia jest wyraźnie niższa niż w poprzednich latach. W porównywalnym okresie, czyli w lutym, w roku 2017 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,6 proc., a rok później o 3,7 proc. Tegoroczny wzrost zatrudnienia na poziomie 2,9 proc. jest więc niższy niż w latach ubiegłych i może być oznaką m.in. dostosowywania procesów produkcji do niskiej dostępności pracowników poprzez częściową automatyzację.

Pracodawcy konkurują o pracowników płacami

Głównym czynnikiem konkurowania o pracowników są płace, dlatego też od wielu miesięcy obserwujemy ich dynamiczny wzrost. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4 494,42 zł, co oznacza wzrost w skali roku o 7,6 proc.. Wzrost płac jest silniejszy niż w latach ubiegłych. Warto jednak pamiętać, że dane GUS dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. W mikroprzedsiębiorstwach przeciętne płace nie są tak wysokie, a ich wzrost nie ma aż takiej dynamiki.

Udostępnij artykuł: