Plan inwestycyjny dla Europy: EFI i BGK podpisują pierwszą w Europie umowę w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME)

Bankowość

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą transakcję w ramach programu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (z ang.: EFSI), za pośrednictwem którego Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wdraża Plan Inwestycyjny dla Europy.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą transakcję w ramach programu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (z ang.: EFSI), za pośrednictwem którego Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wdraża Plan Inwestycyjny dla Europy.

Dzięki umowie BGK uzyska regwarancję umożliwiającą wygenerowanie akcji kredytowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na kwotę 1 mld złotych w ciągu kolejnych dwóch lat. Firmy otrzymają kredyty bez konieczności zabezpieczania ich majątkiem dzięki zastosowaniu 80% gwarancji BGK zabezpieczonej regwarancją EFI udzielonej w ramach programu COSME (program na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw). Program COSME zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny uzyskał finansowe wsparcie Komisji Europejskiej. Umowa z EFI umożliwi BGK uruchomienie nowego produktu gwarancyjnego oraz pobudzenie akcji kredytowej na korzystnych warunkach dla ok. 5000 małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas przemówienia w trakcie uroczystości podpisania w Warszawie, Zastępca Prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Marjut Santoni, stwierdziła: "Cieszę się z podpisania z BGK pierwszej umowy COSME w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. EFSI umożliwi zwiększenie naszego wsparcia dla lokalnych firm oraz pomocy dla przedsiębiorców w uruchamianiu i rozwijaniu ich przedsiębiorstw. Jestem przekonana, że praca z BGK, naszym długoterminowym partnerem, wspomoże  tysiące polskich przedsiębiorstw z ograniczonym dostępem do finansowania ze względu na brak zabezpieczenia w celu ich wzrostu oraz stworzenia miejsc pracy".

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Elżbieta Bieńkowska powiedziała: "Umowa ta jeszcze raz pokazuje zaangażowanie Komisji Europejskiej w pomoc mającą na celu rozwój małych firm. Poprawiając dostęp do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieramy inwestycje we wzrost i miejsca pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej."

Odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Finansów za współpracę z Grupą EBI Podsekretarz Stanu Artur Radziwiłł stwierdził: “Podpisana dzisiaj umowa, mająca zapewnić gwarancje na finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi przykład działań, które w praktyczny sposób przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gospodarki i wzrostu poziomu inwestycji. Funkcjonowanie MŚP ma bowiem kluczowe znaczenie dla kondycji całej gospodarki i jej zdolności do reagowania na pojawiające się wyzwania. Wspólny projekt EFI oraz BGK doskonale wpisuje się także w działania przewidziane w Planie Inwestycyjnym dla Europy przedstawionym przez Komisję Europejską w grudniu ub.r., a umowa ta jest pierwszym projektem realizowanym w Polsce przy wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który został formalnie ustanowiony na początku lipca br. Liczymy na to, iż umowa stanowi dopiero początek serii podobnych projektów realizowanych przy wsparciu tego Funduszu."

Prezes BGK, Dariusz Kacprzyk, dodał: "umowa z EFI jest konsekwencją realizacji strategii BGK w zakresie wsparcia sektora MŚP w Polsce. COSME uzupełni istniejącą ofertę gwarancyjną BGK, z której w ciągu dwóch lat skorzystało ponad 86 tysięcy małych i średnich firm. Dzięki tej umowie BGK zaoferuje przedsiębiorcom atrakcyjne gwarancje, które będą stanowić zabezpieczenie kredytów obrotowych lub inwestycyjnych. Traktujemy umowę z EFI jako początek wieloletniej współpracy w zakresie działalności gwarancyjnej."

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik zwróciła uwagę, że: "działania na rzecz zapewnienia jak najszerszego udziału polskich podmiotów w programach UE takich jak COSME oraz korzystania z oferowanych na poziomie unijnym instrumentów finansowych znajdują się w polu zainteresowań Ministra Gospodarki od wielu lat. To dlatego obecnie realizujemy drugi program wieloletni w tym zakresie (pierwszy dotyczył udziału w programie CIP) oraz finansujemy działalność ośrodków Enterprise Europe Network oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, który współuczestniczył w inicjowaniu ogłaszanego dziś projektu".

groszek.mieczyslaw.05.131x178Obecny na uroczystości Wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek ocenił: "Środowisko bankowe pozytywnie ocenia zaproponowany przez BGK produkt. Z naszych wstępnych informacji z rynku wynika, że już pierwszych 10 banków jest zainteresowanych współpracą, a kwota szacowanej akcji kredytowej dla MŚP czterokrotnie przekroczyłaby zakontraktowany dzisiaj limit. Polskie banki chętnie współpracują i z BGK i z EFI. W wyniku instrumentów gwarancyjnych obu tych partnerów na polskim rynku uruchomiono (od 2011r.) do 2015r. finansowanie w wys. ponad 45 mld PLN, z których skorzystało już ponad 100 tys. polskich firm, a w projektach tych uczestniczy ponad dwadzieścia polskich banków- zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych."

lewicki.arkadiusz.04.131x178"Uważam, że BGK odniósł wielki sukces. Ani w programach ramowych ani w EFSI nie ma bowiem tzw. kopert narodowych i konkurencja międzynarodowa, także pośród banków publicznych, jest bardzo duża. Trzeba się przebijać. A projekt BGK to nie tylko pierwszy projekt w ramach Planu Junckera w Polsce, ale i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej. To także druga w całej UE transakcja (z zakresu instrumentów finansowych UE) największa wartością wsparcia dla MŚP - skomentował fakt podpisania umowy Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Jest to pierwsza transakcja w ramach programu COSME podpisana dzięki wsparciu EFSI. Pokazuje ona gotowość Grupy EBI, by szybko reagować na wezwania ze strony państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, którzy apelują o  pilne wszczęcie konkretnych inicjatyw w ramach EFSI oraz przyspieszenie udzielania kredytów i gwarancji, co zwiększy liczbę miejsc pracy oraz wzrost w Unii Europejskiej.

Źródło: KPK

 

Udostępnij artykuł: