Plan Junckera ruszy już na jesieni – porozumienie negocjatorów Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Finanse i gospodarka

Osiągnięto porozumienie w sprawie inicjatywy "Plan inwestycyjny dla Europy". Chodzi o wykorzystanie 315 miliardów euro dla pobudzenia gospodarki UE.

Osiągnięto porozumienie w sprawie inicjatywy "Plan inwestycyjny dla Europy". Chodzi o wykorzystanie 315 miliardów euro dla pobudzenia gospodarki UE.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker ogłosił 26 listopada 2014 r. zbiór propozycji mających na celu przeciwdziałanie problemom, z jakimi zmagają się gospodarki krajów UE (dokument COM(2014)903). Chodzi o słaby wzrost gospodarczy, wysokie bezrobocie (zwłaszcza wśród osób młodych), niepewność związaną z zapewnieniem wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie i niepokój, który budzi niska konkurencyjność gospodarek krajów unijnych. Program ma zwiększyć konkurencyjność Europy i pobudzić inwestycje, co przełoży się na nowe miejsca pracy. Założono, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), z gwarancjami ze środków publicznych, który ma umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld euro w latach 2015-2017. W planie zakłada się wsparcie techniczne dla projektów inwestycyjnych, na przykład dzięki utworzeniu zasobu projektów inwestycyjnych o znaczeniu europejskim oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, oraz poprawę otoczenia regulacyjnego, by poprawić warunki inwestowania w UE. Zgodnie z założeniami, utworzenie EFSI miało nastąpić do czerwca 2015 r. Wygląda na to, że zostanie on dotrzymany.

Negocjacje w sprawie rozporządzenia dla Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zostały pomyślnie zakończone w Brukseli 28 maja. To oznacza, że EFSI, podstawa Planu Inwestycyjnego dla Europy, zacznie działać i rozpocznie finansowanie projektów pod koniec lata tego roku. W trakcie rozmów uzgodniono ostatnie nierozstrzygnięte dotychczas sprawy, w tym w szczególności dotyczące przekazania środków budżetowych do funduszu EFSI. Komisja przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący EFSI 13 stycznia. Państwa członkowskie jednogłośnie zatwierdziły go 10 marca, a Parlament Europejski głosował w nad nim w Komisji w dniu 20 kwietnia. Oczekuje się, że Rada do spraw ekonomicznych i finansowych ECOFIN zatwierdzi regulamin 19 czerwca, a głosowania nad projektem rozporządzenia odbędzie się w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 24 czerwca, co pozwali na rozpoczęcie działania EFSI, zgodnie z planem, we wrześniu tego roku.

Przedstawiciele PE wynegocjowali również zmniejszenie cięć w unijnym programie "Horyzont 2020" dotyczącym badań naukowych i innowacji oraz w funduszu "Łącząc Europę" (CEF). "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Ma on wspierać rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej w krajach UE. Wyjaśniono też zasady funkcjonowania struktury zarządzania inwestycyjnego i funduszy gwarancyjnych, tak by ich zasady były przejrzyste dla obywateli Unii. Przedstawiciele Parlamentu podkreślili, że podstawowe rachunki płatnicze powinny być oferowane przez wszystkie instytucje kredytowe lub przez ich wystarczającą liczbę, by zapewnić do nich dostęp i konkurencyjność ofert dla wszystkich konsumentów w danym kraju UE.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: