Planowanie wydatków w firmach będzie łatwiejsze

Bankowość / Finanse i gospodarka

Już niedługo przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej zarządzać swoimi środkami finansowymi i precyzyjniej planować wydatki. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uruchomiła na platformie OGNIVO nowy moduł, który umożliwi klientom otrzymywanie od banków bieżącej informacji o płatnościach oczekujących na zaksięgowanie na rachunkach bankowych przedsiębiorstw.

Już niedługo przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej zarządzać swoimi środkami finansowymi i precyzyjniej planować wydatki. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uruchomiła na platformie OGNIVO nowy moduł, który umożliwi klientom otrzymywanie od banków bieżącej informacji o płatnościach oczekujących na zaksięgowanie na rachunkach bankowych przedsiębiorstw.

OGNIVO to platforma służąca do elektronicznej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami systemów rozliczeniowych ELIXIR® i EuroELIXIR, a podmiotami współpracującymi z bankami. Dotychczas z usługi OGNIVO mogły korzystać banki, ZUS, Poczta Polska oraz komornicy sądowi. Obecnie pośrednio do tej grupy dołączą także przedsiębiorstwa.

Nowo udostępniony moduł "Informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących", pozwoli bankom na przekazywanie klientom informacji o płatnościach przychodzących podczas najbliższej sesji rozliczeniowej systemów ELIXIR® i EuroELIXIR, jeszcze przed dokonaniem rozrachunku. Klient banku zostanie zatem poinformowany, że podczas następnej sesji rozliczeniowej, na dany rachunek bankowy wpłyną konkretne przelewy. Jest to szczególnie przydatne w celu prognozowania wielkości przychodzących środków, które zostaną przesłane podczas sesji w najbliższym cyklu rozliczeniowym.

- Do tej pory korporacyjni klienci banków mieli dostęp do informacji o stanie sald pojedynczych rachunków dopiero po zaksięgowaniu transakcji w systemie. Teraz będą mogli uzyskać dane o przelewach, które zostaną zaksięgowane na poszczególnych rachunkach bankowych na przykład następnego dnia.

Nowy moduł z pewnością pozwoli na bardziej efektywne planowanie wydatków i zarządzanie płynnością finansową firmy - wyjaśnia Maja Pawlukiewicz, kierownik Działu Wsparcia Rozliczeń w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

Nowa usługa została skonstruowana tak, aby bank miał możliwość pobierania danych w dowolnym momencie i mógł natychmiast udostępnić je swoim klientom. Dane te będą przekazywane tylko na zasadzie informacji i nie będą podstawą do zaksięgowania środków. Podstawą zaksięgowania przelewu będzie - tak jak dotychczas - dokonanie rozrachunku danej sesji rozliczeniowej.

Usługa OGNIVO składa się obecnie z 8 modułów. KIR S.A. - operator usługi OGNIVO, planuje dalsze rozszerzanie funkcjonalności usługi i udostępnianie ich kolejnym grupom odbiorców.

Źródło: ComPress PR

Udostępnij artykuł: