Platforma grywalizacyjna Score Hunter: edukacja finansowa nawet w pandemii kronawirusa

Edukacja / Finanse osobiste

Wraz z postępującą sytuacją epidemiczną, model kształcenia na odległość, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, zdaje się ugruntowywać. W opinii ponad połowy ankietowanych studentów polskich uczelni, nauka online nie zapewnia jednak tej samej jakości, co tradycyjna. Zdania co do dalszej nauki w formule zdalnej są podzielone – ma ona 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników, a 20% respondentów jeszcze nie wyrobiło swojej opinii.

Młoda kobieta ucząca się przed komputerem
Fot. stock.adobe.com/Liubov Levytska

Wraz z postępującą sytuacją epidemiczną, model kształcenia na odległość, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, zdaje się ugruntowywać. W opinii ponad połowy ankietowanych studentów polskich uczelni, nauka online nie zapewnia jednak tej samej jakości, co tradycyjna. Zdania co do dalszej nauki w formule zdalnej są podzielone – ma ona 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników, a 20% respondentów jeszcze nie wyrobiło swojej opinii.

Nieuniknione jest zatem włączanie dodatkowych narzędzi, które zrekompensują brak zajęć praktycznych i warsztatowych. Chodzi o grywalizację – sprawdzoną metodę, która oprócz możliwości zdobywania wiedzy, pozwala uczestnikom na jej testowanie, mierzenie się z konkretnymi wyzwaniami i doświadczanie. Formą e-szkolenia, w którym studenci pokonując specjalne misje, zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu wiarygodności kredytowej i ochrony przed wyłudzeniem, jest Score Hunter - platforma edukacyjna przygotowana przez BIK.

W październiku 2020 r., z troski o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno studentów, jak i pracowników naukowych, zdecydowana większość uczelni rozpoczęła zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej. Przed ekranami komputerów, a nie w aulach czy salach wykładowych, zasiedli zarówno zwolennicy, jak i sceptycy kształcenia zdalnego. Dynamiczna sytuacja epidemiczna i wysoki dzienny przyrost zachorowań w kraju, weryfikują scenariusze nauczania hybrydowego, a tym bardziej stacjonarnego, planowanego jeszcze we wrześniu na wybranych kierunkach i uczelniach wyższych. Instagramowy wpis z 15 października br., zamieszczony na profilu jednego z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, celnie scharakteryzował sytuację – „…rozpoczęliśmy nietypowy semestr zimowy”.

Zdalnie czy stacjonarnie? – oto jest pytanie

Jak wynika z badania „Postawy młodych osób wobec finansów i nauki w trakcie pandemii”, przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. przez Research&Grow, na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, niemal wszyscy studenci doświadczyli nauczania zdalnego w czasie pandemii. Większość, częściej niż przed pandemią, zaczęła też korzystać z internetu w celu zrobienia zakupów oraz towarzysko. Podobnie rzecz się miała z pracą – co czwarty student rozpoczął pracę przez Internet.

Aż 89% studentów potwierdziło, że w czasie pandemii uczyło się zdalnie, jednak zdania odnośnie dalszej nauki w tym trybie są podzielone. Kształcenie na odległość ma 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników.

Nauka zdalna
Źródło: BIK

Przy kontynuacji zajęć on-line najbardziej doskwiera brak spotkań towarzyskich i poczucia studenckiej wspólnoty, ale również utrata bezpośredniego kontaktu z prowadzącym zajęcia, w tym poczucie utraty dynamiki w przekazywaniu wiedzy przez wykładowców na korzyść nauki w salach wykładowych, brak pomocy naukowych i sprzętu, zajęć praktycznych.

Wśród zalet wskazywano w przeważającej większości na elastyczność, jaką stwarza zdalne nauczanie, dzięki tej formie można brać udział w zajęciach z dowolnego miejsca. Na korzyść wpływa też większa samodzielność studiowania, a także okazja do rozwoju umiejętności technologicznych zarówno w nauce, jak i w pracy.

Nauka zdalna
Źródło: BIK

Jednym głosem młodzi ankietowani podsumowali naukę zdalną jako mniej motywującą (62%) i mniej efektywną (64%) od tradycyjnej formy nauczania.

Optymistyczny wniosek na podstawie opinii studentów nasuwa się wobec zagadnienia nauczania z wykorzystaniem gamifikacji. Otóż, większość, bo aż 70% studentów, którzy doświadczyli tej metody na swoich zajęciach, oceniła ją pozytywnie, a aż 44% z nich uznało ją wręcz za formę bardzo atrakcyjną. Martwić może jednak fakt, że jedynie 12% badanych studentów miało okazję w ten sposób uczyć się oraz zdobyć zaliczenie semestru.

Wydaje się, że ta forma nauczania ma przyszłość, jest w stanie wypełnić niedostatek wyrażony przez studentów: brak motywacji i zaangażowania. Innowacyjne podejście, atrakcyjna forma i przydatna tematyka, może przyciągnąć młodych, a dla kadry naukowej być pomocnym narzędziem dydaktycznym, zwłaszcza w okresie konieczności prowadzonych zajęć zdalnie. Jednym z prekursorów tej metody na polskich uczelniach jest BIK i jego platforma Score Hunter – to sprawdzone internetowe narzędzie dydaktyczne, z którego  do końca ubiegłego roku akademickiego skorzystało blisko 31 tys. osób.

Grywalizacja – nauka przez doświadczenie

Nie ulega wątpliwości, że nauczanie wyłącznie na odległość nigdy nie zastąpi nauczania bezpośredniego, jednak z wypowiedzi, pochodzących ze środowiska akademickiego wynika także szereg przychylnych opinii wobec kształcenia zdalnego. Ta forma zdaje się na stałe uzupełniać tradycyjne nauczanie, określana jest jako przyszłościowa, z powodzeniem przyjęła się w Europie Zachodniej, Dalekim Wschodzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie na uczelniach wyższych nacisk kładzie się na samokształcenie a nie nauczanie.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w pełni odpowiedzialne nauczanie na odległość wymaga jego profesjonalizowania zarówno w zakresie technologicznym, sprzętowym, jak i sprawności przepływu informacji, a przede wszystkim aktywnego zaangażowania obu stron: wykładowcy i studenta.

Czytaj także: Pandemia koronawirusa nie zatrzymała działań banków wspierających edukację finansową uczniów, studentów i seniorów >>>

Platforma edukacyjna Biura Informacji Kredytowej doskonale wpisuje się w ideę studiowania – z jednej strony stymuluje samodzielne zgłębianie wiedzy, a z drugiej motywuje poprzez wprowadzenie elementu gry, pozwalając na konfrontację z innymi użytkownikami.

Score Hunter to platforma grywalizacyjna, łącząca aspekt edukacyjny i rozrywkowy, stwarzająca możliwość eksperymentowania w świecie gry, by w efekcie zdobytą wiedzę i wnioski wykorzystać w praktyce, w realnym świecie. Jej celem jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. budowania wiarygodności finansowej, systemu wymiany informacji kredytowych, ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych – a to wszystko w przystępnym i atrakcyjnym wydaniu.

Uniwersalność podejmowanych zagadnień sprawia, że platforma Score Hunter może być wykorzystywana wśród pracowników naukowych i studentów niezależnie od kierunku studiów.

Na kredyt żyje 612 tys. młodych Polek i Polaków w wieku 18-24 lata, którzy korzystają z różnych form finansowania, wnioskują o pożyczki pozabankowe, używają bankowości elektronicznej itp.

- Osoby w wieku studenckim są zatem poważnym uczestnikiem życia finansowego, to do nich kierujemy platformę Score Hunter, która uczy, jak już teraz świadomie i odpowiedzialnie zarządzać swoimi zobowiązaniami, jak budować swoją wiarygodność finansową, a także na przyszłość, gdy stojąc przed potrzebą zaciągnięcia kredytu na mieszkanie, umieć się rzetelnie do tego przygotować - mówi Małgorzata Bielińska, Dyrektor ds. Edukacji Grupy BIK.

- Wiedza z BIK, jaką przekazujemy w tej e-learningowej formule, to połączenie nauki i rozrywki, a zdobyte nowe umiejętności z powodzeniem można potem wykorzystać w życiu. Chcę zwrócić uwagę również na poruszaną na platformie tematykę ochrony tożsamości, co z perspektywy wzrastającej liczby cyberprzestępstw, jest dziś wiedzą bardzo praktyczną, dla każdego - podkreśla Bielińska.

Wykładowcy i studenci niezmiennie mogą wykorzystywać platformę w ramach zajęć dydaktycznych, może stać się ona także formą pracy samodzielnej czy elementem  zaliczenia.

Platforma edukacyjna Score Hunter BIK, upowszechniana jest wśród polskich uczelni wyższych, w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej.

Udostępnij artykuł: