Płatności bezgotówkowe: jak przekonać usługodawców do instalowania terminali płatniczych?

Firma

Jakie motywacje kierują przedsiębiorcami przy podejmowaniu decyzji o akceptacji kart i jakie bariery blokują ich wejście do płatności bezgotówkowych - Miesięcznik Finansowy BANK w swoim sierpniowym numerze prezentuje wyniki badania pt. „Uwarunkowania akceptacji płatności bezgotówkowych przez polskie mikroprzedsiębiorstwa”, zrealizowanego przez POLASIK Research na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Mężczyzna wpisujący PIN na terminalu płatniczym
Fot. stock.adobe.com/stokkete

Jakie motywacje kierują przedsiębiorcami przy podejmowaniu decyzji o akceptacji kart i jakie bariery blokują ich wejście do płatności bezgotówkowych - Miesięcznik Finansowy BANK w swoim sierpniowym numerze prezentuje wyniki badania pt. „Uwarunkowania akceptacji płatności bezgotówkowych przez polskie mikroprzedsiębiorstwa”, zrealizowanego przez POLASIK Research na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

W branżach handlowych przeciętne tzw. uterminalowienie jest znacznie większe niż w branżach usługowych #POLASIK Research @MiesiecznikBANK @bezgotowkowa

Niewystarczający zasięg akceptacji kart płatniczych, czyli występowanie luk w dostępności sieci terminali EFT-POS, spowalniają rozwój obrotu bezgotówkowego. Ponadto nasycenie urządzeniami jest bardzo nierównomierne – w branżach handlowych przeciętne tzw. uterminalowienie jest znacznie większe niż w branżach usługowych - piszą w sierpniowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK, Michał Polasik, Joanna Szalacha-Jarmużek, Marta Jakubowska i Andrzej Meler w artykule pt „Bariery akceptacji kart płatniczych przez przedsiębiorstwa handlowo-usługowe."

Przedsiębiorcy nie obserwują konkurencji

Autorzy artykułu i badania zwracają uwagę na to, że przedsiębiorcy, którzy przy zakupach do własnego gospodarstwa domowego korzystają z płatności bezgotówkowych, także chętnie wprowadzają do swoich firm terminale płatnicze.Badanie pokazało również, że przedsiębiorcy nie interesują się tym jakie strategie płatnicze przyjmuje ich konkurencja. 

Usługi - mniejsze zainteresowanie terminalami płatniczymi

Fakt, że usługodawcy są w mniejszym stopniu niż handlowcy zainteresowani wprowadzeniem do swoich firm terminali płatniczych zdaniem autorów artykuły wynika z kilku przyczyn.  „W branży usługowej  specyfika realizacji usług (w przeciwieństwie do sprzedaży towaru) kreuje sytuacje nie zawsze sprzyjające płatnościom kartą. Proces sprzedaży w usługach często jest rozciągnięty w czasie, a usługi bywają powtarzalne, mogą być realizowane na odległość lub bez bezpośredniej obecności klienta. Zatem mniejsze znaczenie ma szybkość dokonania płatności, a dodatkowo klient ma czas na przygotowanie się do realizacji transakcji, np. wypłaty gotówki z bankomatu lub zalogowania się do swojego konta bankowego. Po drugie, czasem sam fakt dokonania płatności nie wymaga już fizycznego spotkania przedsiębiorcy i klienta. Dlatego w branżach usługowych płatności kartą czy mobilne konkurują nie tylko z gotówką, ale również, a nawet przede wszystkim, z przelewami bankowymi.”Kolejnym czynnikiem budzącym obawy przedsiębiorców działających zarówno w handlu jak i w usługach jest czas oczekiwania na wpływ środków ze sprzedaży zrealizowanej przez terminal na konto bankowe firmy, który wynosi nawet 4 do 5 dni.Ten czas oczekiwania na wpływ środków na konto firmowe, jak piszą autorzy badania: „(...) jest często okresem nie do zaakceptowania dla mikrofirmy. Przedsiębiorstwa używające terminali wskazują na ten fakt jako jedną z głównych firmowych bolączek.”

Jak przekonać przedsiębiorców?

Autorzy artykułu podpowiadają w jaki sposób można rozwiać obawy przedsiębiorców i przekonać ich do instalowania terminali płatniczych. Ich zdaniem kluczowe znaczenie ma właściwie skierowana informacja.Jak piszą należy uświadamiać przedsiębiorcom, że: „(...) wzrost popularności płatności kartami wśród konsumentów jest narastającym trendem i próby odsyłania klienta do bankomatu mogą skończyć się jego utratą. Ważne są także informacje na temat rzeczywistego przeciętnego czasu oczekiwania na wpływ środków pochodzących z transakcji zrealizowanych przez terminal na konto bankowe firmy.”Cały z MF BANK: Raport Specjalny. Polska Bezgotówkowa: Bariery akceptacji kart płatniczych przez przedsiębiorstwa handlowo-usługowe***Badanie pt. „Uwarunkowania akceptacji płatności bezgotówkowych przez polskie mikroprzedsiębiorstwa” zostało zrealizowane przez POLASIK Research na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.Badanie miało charakter jakościowy i zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody IDI, czyli indywidualnych wywiadów pogłębionych na terenie 16 województw.Wśród 74 respondentów znaleźli się m.in. właściciele sklepów spożywczych, papierniczych, kwiaciarni, pasmanterii, a także usługodawcy: prawnicy, taksówkarze, fizjoterapeuci, fryzjerzy i inni.
Udostępnij artykuł: