Płatności Bezgotówkowe – Raport Specjalny: Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce

NBS 2018/11

Wykluczenie finansowe definiowane jest jako „brak możliwości uzyskania przez ludzi dostępu i korzystania z usług finansowych, które są odpowiednie dla ich potrzeb i umożliwiają im normalne życie w społeczeństwie, do którego należą ”1. Badania prowadzone przez Komisję Europejską dotyczące zarówno skali, jak i konsekwencji wykluczenia finansowego wskazują, że często jest ono przyczyną wykluczenia społecznego (2), które wskazywane jest jako poważny problem i ograniczenie możliwości wzrostu gospodarczego (3).

Agnieszka Huterska

Proces włączenia finansowego polegający na zapewnieniu dostępu do usług finansowych jest niezwykle istotny dla rozwoju gospodarczego. Skala włączenia finansowego wywiera bowiem wpływ zarówno na spójność społeczną, jak i na stabilność makroekonomiczną i finansową (Sahay i inni, 2015, s. 14–20). Współcześnie, włączenie płatnicze staje się kluczowym elementem włączenia finansowego. Polega ono na rezygnacji z gotówkowych form płatności. Istotne jest przy tym to, że możemy mówić zarówno o samowykluczeniu płatniczym, które wynika z indywidualnej decyzji konsumenta o rezygnacji z bezgotówkowych form płatności, jak i o zewnętrznym wykluczeniu płatniczym (patrz schemat 1).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: