Płatności mobilne Visa w Europie nabierają rozmachu

Finanse i gospodarka

80 mln kart zbliżeniowych Visa przygotowuje grunt pod komercyjne wdrożenia płatności mobilnych

80 mln kart zbliżeniowych Visa przygotowuje grunt pod komercyjne wdrożenia płatności mobilnych

Visa we współpracy z firmami partnerskimi podwoiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy dostępność usług płatności mobilnych w Europie. W kilku krajach naszego kontynentu usługi takie są już świadczone na skalę ogólnokrajową.

Z myślą o zapewnieniu konsumentom łatwego dokonywania płatności w dowolnym miejscu i przy użyciu dowolnego urządzenia, Visa współpracuje z szeregiem firm z sektorów płatności i technologii mobilnych. Celem jest zaoferowanie konsumentom palety bezpiecznych, nowoczesnych usług umożliwiających dokonywanie i przyjmowanie płatności, a także zarządzanie środkami pieniężnymi.

Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich 12 miesięcy znajdują się m.in.:

  • Największe europejskie wdrożenie usługi mobilnych płatności zbliżeniowych realizowane w Hiszpanii wspólnie z bankiem Caixa oraz operatorami Vodafone, Orange i Telefonica.
  • Wdrożenie przez Vodafone aplikacji SmartPass w Hiszpanii i w Niemczech jako pierwszej usługi płatności mobilnych w portfelu mWallet (od wiosny 2014 r. wdrożenia planowane również w Wielkiej Brytanii i w Holandii).
  • Wdrożenie we Francji usługi Orange Cash, umożliwiającej klientom Orange dokonywanie mobilnych płatności zbliżeniowych.
  • Zapewnienie milionom użytkowników kart kredytowych w Turcji możliwości dokonywania płatności mobilnych w technologii NFC dzięki współpracy Visa Europe z bankiem Garanti oraz operatorem komórkowym Turkcell.
  • Zawarcie sojuszu z Telecom Italia, który zaowocuje wdrożeniem nowych usług płatności mobilnych w całych Włoszech w drugiej połowie bieżącego roku.
  • Podwojenie liczby detalistów instalujących mobilne terminale płatnicze (mPOS), dzięki czemu całkowita liczba detalistów posiadających takie terminale wzrosła do poziomu 30 tys. w 18 krajach.

Przy świadczeniu tych i innych usług Visa współpracuje z operatorami sieci komórkowych, bankami, detalistami, producentami sprzętu i dostawcami oprogramowania dążąc do zwiększenia dostępności i zakresu korzystania z usług płatności mobilnych na całym świecie.

Mary Carol Harris, szefowa działu płatności mobilnych Visa Europe, powiedziała: "Konsumenci europejscy mają dziś dostęp do szerokiej gamy usług mobilnych. We współpracy z naszymi partnerami podwoiliśmy dostępność usług płatności mobilnych w całej Europie. Widzimy, jak szybko płatności mobilne zyskują popularność w Wielkiej Brytanii - na przykład usługa płatności osobistych Visa ma już 2,7 mln aktywnych użytkowników wśród klientów grupy bankowej Royal Bank of Scotland (RBS). Płatności mobilnych nie jest w stanie dostarczyć pojedyncza firma czy organizacja - chodzi tu nie tylko o tworzenie nowych technologii, lecz również o zapewnienie odpowiedniej skali wdrażania. Znajdujemy się w samym centrum nowego "ekosystemu", w ramach którego nasi partnerzy wprowadzają różne rodzaje usług płatności mobilnych".

Christian Wirtz, dyrektor ds. handlu mobilnego grupy Vodafone, powiedział: "W Niemczech i w Hiszpanii wdrożyliśmy już aplikację płatności mobilnych Vodafone SmartPass - pierwszą usługę w ramach naszego portfela mWallet - i poczynając od wiosny tego roku zamierzamy wprowadzić ją również w Wielkiej Brytanii i w Holandii. Cieszymy się, że płatności mobilne nabierają rozpędu w całej Europie i z ufnością patrzymy w przyszłość naszego partnerstwa z Visa, którego celem jest udostępnienie usług płatności mobilnych naszym klientom."

Szybki rozwój płatności kartami zbliżeniowymi i związanej z nimi infrastruktury sprzyja przechodzeniu na mobilne płatności zbliżeniowe. Płatności zbliżeniowe Visa dostępne są obecnie w dwukrotnie większej liczbie krajów europejskich niż przed rokiem; wydano już 80 mln kart zbliżeniowych Visa, akceptowanych w 1,3 mln terminali płatniczych. W bardzo szybkim tempie rośnie również liczba akceptantów płatności zbliżeniowych, zarówno wśród wielkich sieci detalicznych, jak i drobnych detalistów.

Źródło: Visa Europe

Udostępnij artykuł: