Platynowy laur umiejętności i kompetencji

Bankowość

Opolska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy ekonomiczne zrzeszonych w niej podmiotów. Powstała 26 czerwca 1990 r. Lista założycieli liczyła 119 członków. Powołana została, jak większość podobnych organizacji, na mocy Ustawy o izbach gospodarczych. Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.

 

150318.bs.01.300x

O przyznanie Srebrnego, Złotego, Platynowego, Kryształowego i Diamentowego Lauru decyduje Opolska Kapituła Laurów, w skład której wchodzą: Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski, laureat Platynowego Lauru, Andrzej Buła – marszałek województwa opolskiego, Ryszard Zembaczyński- laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Marian Duczmal – przewodniczący Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Karol Cebula – laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Andrzej Drosik – członek Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Andrzej Rybarczyk – wiceprzewodniczący Rady OIG i Laureat Platynowego Lauru, Henryk Galwas – prezes Zarządu OIG. Przyznając nagrody, Kapituła docenia ludzi, instytucje, firmy i organizacje, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, w życiu gospodarczym i społecznym, medycynie, nauce, edukacji oraz sporcie. Kapituła nagradza laureatów za łączenie osiągniętego sukcesu gospodarczego lub zawodowego z działalnością publiczną, etyczną postawą, odpowiedzialnością i aktywnością społeczną oraz działań dla dobra społeczności lokalnych.

Finał tegorocznej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji, które przyznawane są od 1992 roku,  miał miejsce 9 stycznia 2015 roku w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu.  Jak co roku, w Gali udział wzięli parlamentarzyści, członkowie administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy. Obecni byli m.in. Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Janusz Steinhoff – działacz gospodarczy, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka oraz poseł na Sejm i Włodzimierz Karpiński – minister Skarbu Państwa. Podczas Gali Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał Zdzisław Bąk – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Udostępnij artykuł: