Pleszew szuka inwestora

Finanse i gospodarka

Pleszew ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule ppp. Zadaniem inwestora będzie zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem mieszkalno-usługowym. Realizacja umowy jest przewidziana na 20 lat, a jej wartość szacuje się na ponad 19 mln złotych. Termin składania wniosków upływa 2 marca 2015 r.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie o kubaturze 40 000 m3, powierzchni całkowitej 12 000 m2, w tym powierzchnia mieszkań 4750,8 m2 i powierzchnia usług 1500 m2. Obiekt cechować będzie atrakcyjne położenie przy głównym ciągu komunikacyjnym, pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a centrum miasta, w centralnej części osiedla, na styku z dużymi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Władze miasta zakładają, że projekt wpłynie pozytywnie na estetykę, wizerunek i ład przestrzenny miasta oraz przyczyni się pośrednio do zwiększenia zaangażowania podmiotów prywatnych w rozwój podstawowej infrastruktury technicznej, która służyć będzie ogółowi obywateli.

Głównym zadaniem wybranego partnera prywatnego będzie zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalno-usługowego. Strona prywatna będzie również odpowiadała za zapewnienie finansowania przedsięwzięcia, a po oddaniu obiektu do użytkowania również za zarządzanie budynkiem. Zakładany wstępnie czas trwania planowanej do zawarcia umowy to 20 lat. W tym okresie partner prywatny będzie uzyskiwał przychody z przedmiotu inwestycji (sprzedaż i wynajem mieszkań, wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na świadczenie usług). Planuje się, że po oddaniu obiektu do użytku z 20 procent powierzchni mieszkań będzie korzystało Miasto i Gmina Pleszew. Po zakończeniu umowy 40 procent powierzchni mieszkalnych oraz całość powierzchni usługowych zostanie przekazanych Miastu.

Projekt Pleszewa „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie” jest zwycięzcą Konkursu 3P organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego otrzymał nagrodę główną w postaci kompleksowego wsparcia doradczego dla swojego przedsięwzięcia. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone kolejne postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji ppp: w Gminie Borów – przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński” (wartość inwestycji szacowana jest na poziomie 3-4,5 mln zł) oraz w Gminie Kędzierzyn-Koźle – przedsięwzięcie pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” (szacowana wartość umowy – 5 mln zł). Oba te projekty należą do grona laureatów ww. Konkursu 3P – więcej informacji na stronie internetowej www.ppp.parp.gov.pl.

Szczegóły ogłoszenia: bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne.html?pid=7084

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: