PlusBank podwyższa oprocentowanie Lokaty Dzień Dobry

Bankowość

PlusBank podwyższa oprocentowanie Lokaty Dzień Dobry, oferowanej dla klientów Banku, którzy od co najmniej 6 miesięcy nie korzystali z oferty depozytowej PlusBanku, z produktów oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych lub deponują środki w Banku po raz pierwszy.

PlusBank podwyższa oprocentowanie Lokaty Dzień Dobry, oferowanej dla klientów Banku, którzy od co najmniej 6 miesięcy nie korzystali z oferty depozytowej PlusBanku, z produktów oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych lub deponują środki w Banku po raz pierwszy.

Oprocentowanie środków zdeponowanych w przedziale kwotowym od 12 000 do 15 000 zł wynosi 6,7% w skali roku, a stawki oprocentowania dla niższych progów kwotowych rozpoczynają się już od 2.2%. Na jednej Lokacie Dzień Dobry można zdeponować maksymalnie 15 000 zł. Zaletą produktu jest nielimitowana ilość zakładanych lokat oraz zdeponowanie środków na krótki okres czasu, tj. na 3 lub 6 miesięcy. Lokata ma charakter odnawialny, tj. po zakończeniu okresu jej trwania lokata automatycznie odnowi się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia.

Dyspozycję otwarcia depozytu można złożyć w Oddziale Banku lub telefonicznie, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta nr 801 44 55 66 lub (61) 8 461 461.

Źródło: PLUS BANK S.A.

 

 

 

Udostępnij artykuł: