Płynne przekazanie władzy w Grupie LEGO

Finanse i gospodarka

Rodzina Kirka Kristiansena podejmuje niezbędne kroki, mające na celu płynne przekazanie władzy kolejnemu pokoleniu, aby utrzymać stabilną i aktywną własność firmy znajdującej się od pokoleń w rękach jednej rodziny.Rodzina Kristiansen, właściciel Grupy LEGO, zapowiedziała podjęcie ważnych kroków w kierunku płynnego przekazania aktywnego właścicielstwa kolejnemu pokoleniu. Proces przekazywania władzy trwa już od kilku lat.

Kjeld Kirk Kristiansen (68) wraz z synem, Thomasem Kirkiem Kristiansenem (37), zamienią się rolami w zarządzie LEGO A/S – Thomas Kirk Kristiansen obejmie funkcję Wiceprezesa, a jego ojciec zwykłego członka zarządu. Stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji LEGO zajmie Thomas Kirk Kristiansen, natomiast Kjeld Kirk Kristiansen zostanie Wiceprezesem. Kjeld Kirk Kristiansen nadal będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu KIRKBI A/S, spółki matki Grupy LEGO.

Jak mówi Kjeld Kirk Kristiansen:

Rodzina od kilku lat pieczołowicie przygotowywała się do przyszłych zmian. Z radością oznajmiam, że jesteśmy gotowi podjąć ważne kroki w stronę płynnej zmiany pokoleniowej, która pozwoli nam utrzymać aktywne sprawowanie własności nad Grupą LEGO jako firmą rodzinną przez następne pokolenia.”

W ramach przygotowań zdecydowaliśmy, że jedna osoba z każdego pokolenia będzie sprawować rolę aktywnego właściciela firmy. Najbardziej aktywny właściciel będzie reprezentował całą rodzinę w Grupie LEGO, Fundacji LEGO oraz KIRKBI. Wspólnie z rodziną ustaliliśmy, że tę rolę w czwartym pokoleniu przejmie Thomas, który dogłębnie poznał wszystkie spółki i cieszy się poparciem całej rodziny.

Thomas Kirk Kristiansen oznajmił:

Z niecierpliwością czekam na przejęcie większej odpowiedzialności w imieniu czwartego pokolenia rodziny. Przygotowywałem się do nowej roli w ścisłej współpracy z ojcem i Jørgenem Vig Knudstorpem, Dyrektorem Generalnym Grupy LEGO, od momentu dołączenia do zarządu LEGO A/S jako obserwator w 2004 r., oraz po powołaniu mnie na członka zarządu w 2007 r.

Grupa LEGO od zawsze była dla mnie czymś więcej niż tylko firmą. Naszej działalności przyświeca jasna idea, którą jest podkreślanie roli zabawy w rozwoju i dobrobycie dzieci. Pasja do nauki i zabawy od zawsze była siłą napędową dla rodziny i chcę kontynuować tę tradycję."

Rodzina jako aktywny właściciel jest czymś wyjątkowym

Jørgen Vig Knudstorp, Dyrektor Generalny Grupy LEGO, cieszy się z płynnego przekazania władzy kolejnemu pokoleniu. Mówi:

Płynne przejście jest oznaką ciągłości w aktywnym i zaangażowanym sprawowaniu władzy przez rodzinę. Kristiansenów interesują produkty, wartości, strategia i przede wszystkim ludzie tworzący firmę. Głęboka wiara rodziny w ideę LEGO i ambicja dotarcia do jeszcze szerszej grupy dzieci stanowi najważniejszą siłę napędową dla wszystkich pracowników Grupy LEGO.

Jørgen Vig Knudstorp postrzega fakt, że firma znajduje się w rękach rodziny jako coś wyjątkowego. Mówi:

Rodzina dobrze opiekuje się firmą – tak jak ludzie troszczą się o swoje dzieci. Moim zdaniem firma rodzinna jest czymś wyjątkowym. Jeśli komuś przyświecają takie wartości jak rodzinie Kristiansen, oznacza to, że troszczy się o klientów, pracowników i kontrahentów. To również znak, że w biznesie od pieniędzy ważniejsze są wartości rodzinne.

Kilka faktów o właścicielstwie rodzinnym na przestrzeni pokoleń:

  • Każde pokolenie wybiera najbardziej aktywnego właściciela jako przedstawiciela całej rodziny.

  • Najaktywniejszy właściciel dobrze zna Grupę LEGO, Fundację LEGO i KIRKBI oraz interesuje się firmą i podejmuje decyzje w imieniu całej rodziny. Przedstawiciel jest ambasadorem marki LEGO i pilnuje, aby decyzje podejmowane w firmie należącej do rodziny Kristiansenów były zgodne z wartościami rodzinnymi.

  • Najaktywniejszy właściciel reprezentuje interesy właścicieli podczas powoływania Zarządu i zarządzania LEGO A/S, KIRKBI A/S oraz Fundacją LEGO.

  • Wszyscy właściciele z każdego pokolenia są zaangażowanymi i odpowiedzialnymi udziałowcami, ambasadorami i promotorami kultury i wartości rodzinnych.

  • Wszyscy właściciele w różny sposób angażują się w działalność Grupy LEGO, KIRKBI A/S oraz fundacji – jako członkowie Zarządu pełniący funkcję prokurentów.

Źródło: KIRKBI A/S
Grupa LEGO

Na zdjęciu: Dyrektor Generalny KIRKBI A/S Søren Thorup Sørensen (z lewej) i Dyrektor Generalny Grupy LEGO Jørgen Vig Knudstorp (z prawej) z Thomasem Kirkiem Kristiansenem oraz Kjeldem Kirk Kristiansenem z Grupy LEGO.

Udostępnij artykuł: