Płynne przekazanie władzy w Grupie LEGO

Finanse i gospodarka

Rodzina Kirka Kristiansena podejmuje niezbędne kroki, mające na celu płynne przekazanie władzy kolejnemu pokoleniu, aby utrzymać stabilną i aktywną własność firmy znajdującej się od pokoleń w rękach jednej rodziny.Rodzina Kristiansen, właściciel Grupy LEGO, zapowiedziała podjęcie ważnych kroków w kierunku płynnego przekazania aktywnego właścicielstwa kolejnemu pokoleniu. Proces przekazywania władzy trwa już od kilku lat.

Rodzina Kirka Kristiansena podejmuje niezbędne kroki, mające na celu płynne przekazanie władzy kolejnemu pokoleniu, aby utrzymać stabilną i aktywną własność firmy znajdującej się od pokoleń w rękach jednej rodziny.Rodzina Kristiansen, właściciel Grupy LEGO, zapowiedziała podjęcie ważnych kroków w kierunku płynnego przekazania aktywnego właścicielstwa kolejnemu pokoleniu. Proces przekazywania władzy trwa już od kilku lat.

Kjeld Kirk Kristiansen (68) wraz z synem, Thomasem Kirkiem Kristiansenem (37), zamienią się rolami w zarządzie LEGO A/S - Thomas Kirk Kristiansen obejmie funkcję Wiceprezesa, a jego ojciec zwykłego członka zarządu. Stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji LEGO zajmie Thomas Kirk Kristiansen, natomiast Kjeld Kirk Kristiansen zostanie Wiceprezesem. Kjeld Kirk Kristiansen nadal będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu KIRKBI A/S, spółki matki Grupy LEGO.

Jak mówi Kjeld Kirk Kristiansen:

Rodzina od kilku lat pieczołowicie przygotowywała się do przyszłych zmian. Z radością oznajmiam, że jesteśmy gotowi podjąć ważne kroki w stronę płynnej zmiany pokoleniowej, która pozwoli nam utrzymać aktywne sprawowanie własności nad Grupą LEGO jako firmą rodzinną przez następne pokolenia.”

W ramach przygotowań zdecydowaliśmy, że jedna osoba z każdego pokolenia będzie sprawować rolę aktywnego właściciela firmy. Najbardziej aktywny właściciel będzie reprezentował całą rodzinę w Grupie LEGO, Fundacji LEGO oraz KIRKBI. Wspólnie z rodziną ustaliliśmy, że tę rolę w czwartym pokoleniu przejmie Thomas, który dogłębnie poznał wszystkie spółki i cieszy się poparciem całej rodziny.

Thomas Kirk Kristiansen oznajmił:

Z niecierpliwością czekam na przejęcie większej odpowiedzialności w imieniu czwartego pokolenia rodziny. Przygotowywałem się do nowej roli w ścisłej współpracy z ojcem i Jørgenem Vig Knudstorpem, Dyrektorem Generalnym Grupy LEGO, od momentu dołączenia do zarządu LEGO A/S jako obserwator w 2004 r., oraz po powołaniu mnie na członka zarządu w 2007 r.

Grupa LEGO od zawsze była dla mnie czymś więcej niż tylko firmą. Naszej działalności przyświeca jasna idea, którą jest podkreślanie roli zabawy w rozwoju i dobrobycie dzieci. Pasja do nauki i zabawy od zawsze była siłą napędową dla rodziny i chcę kontynuować tę tradycję."

Rodzina jako aktywny właściciel jest czymś wyjątkowym

Jørgen Vig Knudstorp, Dyrektor Generalny Grupy LEGO, cieszy się z płynnego przekazania władzy kolejnemu pokoleniu. Mówi:

Płynne przejście jest oznaką ciągłości w aktywnym i zaangażowanym sprawowaniu władzy przez rodzinę. Kristiansenów interesują produkty, wartości, strategia i przede wszystkim ludzie tworzący firmę. Głęboka wiara rodziny w ideę LEGO i ambicja dotarcia do jeszcze szerszej grupy dzieci stanowi najważniejszą siłę napędową dla wszystkich pracowników Grupy LEGO.

Jørgen Vig Knudstorp postrzega fakt, że firma znajduje się w rękach rodziny jako coś wyjątkowego. Mówi:

Rodzina dobrze opiekuje się firmą - tak jak ludzie troszczą się o swoje dzieci. Moim zdaniem firma rodzinna jest czymś wyjątkowym. Jeśli komuś przyświecają takie wartości jak rodzinie Kristiansen, oznacza to, że troszczy się o klientów, pracowników i kontrahentów. To również znak, że w biznesie od pieniędzy ważniejsze są wartości rodzinne.

Kilka faktów o właścicielstwie rodzinnym na przestrzeni pokoleń:

  • Każde pokolenie wybiera najbardziej aktywnego właściciela jako przedstawiciela całej rodziny.

  • Najaktywniejszy właściciel dobrze zna Grupę LEGO, Fundację LEGO i KIRKBI oraz interesuje się firmą i podejmuje decyzje w imieniu całej rodziny. Przedstawiciel jest ambasadorem marki LEGO i pilnuje, aby decyzje podejmowane w firmie należącej do rodziny Kristiansenów były zgodne z wartościami rodzinnymi.

  • Najaktywniejszy właściciel reprezentuje interesy właścicieli podczas powoływania Zarządu i zarządzania LEGO A/S, KIRKBI A/S oraz Fundacją LEGO.

  • Wszyscy właściciele z każdego pokolenia są zaangażowanymi i odpowiedzialnymi udziałowcami, ambasadorami i promotorami kultury i wartości rodzinnych.

  • Wszyscy właściciele w różny sposób angażują się w działalność Grupy LEGO, KIRKBI A/S oraz fundacji - jako członkowie Zarządu pełniący funkcję prokurentów.

Źródło: KIRKBI A/S
Grupa LEGO

Na zdjęciu: Dyrektor Generalny KIRKBI A/S Søren Thorup Sørensen (z lewej) i Dyrektor Generalny Grupy LEGO Jørgen Vig Knudstorp (z prawej) z Thomasem Kirkiem Kristiansenem oraz Kjeldem Kirk Kristiansenem z Grupy LEGO.

Udostępnij artykuł: