PMI drogowskazem rynków

Komentarze ekspertów

We wtorek do wczesnego przedpołudnia bazowe rynki długu były względnie stabilne, na wyceny nie miały większego wpływu publikacje danych PMI z Chin (50,2 pkt.) ani danych o sprzedaży detalicznej w Niemczech (realny wzrost o 2,5% m/m). Dopiero publikacja zgodnych z oczekiwaniami (0,3% r/r) wstępnych informacji o inflacji w Eurostrefie za wrzesień pomogła niemieckim obligacjom. Rentowności DE10Y w reakcji na dane przesunęły się w dół o 1 pb., zaś papiery amerykańskie podążyły za nimi.

W dalszej części dnia niemiecki i amerykański dług rządowy zyskiwał na atrakcyjności w oczach inwestorów, częściowo dzięki słabszym niż szacowano odczytom Chicago PMI. Na zamknięciu dług został dodatkowo wypchnięty w górę zaskakująco słabym odczytem Conference Board (86 pkt. vs. oczekiwania 92,5 pkt.), na którym zaciążyło pogorszenie oczekiwań co do rynku pracy.

Krajowe papiery traciły w ciągu dnia, pomimo spadków rentowności na rynkach bazowych, wygenerowanych przez słabe dane inflacyjne z Europy oraz gorsze niż prognozowano informacje z amerykańskiego przemysłu (Chicago PMI) i od konsumentów zza oceanu (Conference Board). Rentowności były pchane w górę przez zauważalny w regionie i Europie (papiery korporacyjne) wzrost ryzyka kredytowego. Naszemu długowi nie były w stanie pomóc ani wypowiedzi przedstawiciela S&P o możliwości podniesienia ratingu Polski, ani informacje MF o większym zainteresowaniu polskimi papierami ze strony zagranicznych inwestorów. Na koniec dnia handlu zobaczyliśmy rentowności i stawki FRA i IRS wyższe o 1-3 pb.

W IV kw. resort finansów zorganizuje dwie regularne aukcje obligacji skarbowych (w październiku i listopadzie) o łącznej wartości 8-12 mld PLN. Jak podano w komunikacie, dodatkowo przeprowadzone zostaną trzy aukcji zamiany, które przyjmując średnie wartości emisji na poziomie 3 mld PLN (w 2014 r. tyle wynosiła wartość emisji obligacji) pozwolą na prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb w wysokości kolejnych 10 mld PLN. Tym samym komunikat MF wpisuje się w nasze szacunki dotyczące skali emisji papierów w tym i przyszłym roku. Na aukcji zaplanowanej na 23 X MF zapowiedziało sprzedaż 2-6 mld papierów. W ramach aukcji zamiany 2 X MF zamierza zaoferować WZ0124, DS0725 i WS0428 w zamian za WZ0115 i PS0415.

Głównymi wydarzeniami dnia w środę będzie publikacja danych PMI z Eurostrefy i Polski. Spodziewamy się niskich odczytów z Europy i rozczarowania danymi z kraju (wynik poniżej 48,8 pkt.), co powinno zaowocować presją na spadki dochodowości krajowych papierów oraz stawek IRS i FRA. Naszym zdaniem dobry klimat utrzyma się także w czwartek, kiedy to spodziewana jest konferencja ECB, która powinna zachęcić inwestorów do dalszych zakupów długu.

We wtorek poznaliśmy kolejne dane z Europy wpisujące się w scenariusz zakładający różnokierunkowość działań monetarnych Fed i EBC. We wrześniu inflacja CPI w strefie euro wyniosła 0,3% r/r (dane wst.), co choć było zgodne z oczekiwanymi, to jednak poniżej wartości sprzed miesiąca i mocno zaniepokoiło inwestorów.

Jeszcze pierwsze godziny wczorajszej sesji przebiegały stabilnie na rynku głównej pary walutowej (w okolicach 1,27 USD) i to pomimo słabszych publikacji z Chin. Ostateczne wyniki dot. wrześniowego wskaźnika PMI aktywności przemysłowej pokazały niezmieniony poziomie w stosunku do sierpnia 50,2 pkt. Wstępny odczyt wskazywał zaś na poziom 50,5 pkt. Choć odsuwanie się indeksu od granicznej (oddzielającej wzrost od regresu) wartości 50 pkt. następuje powoli to jest to pozytywny czynnik świadczącym o prawdopodobnym wyhamowywaniu trendu spowalniania gospodarki Państwa Środka.

Wtorkowe publikacje inflacyjne wraz z wcześniejszymi słabymi danymi ze strefy euro (szczególnie wskaźnikami koniunkturalnymi) i mocno gołębim wystąpieniem prezesa M. Draghi-ego przed PE (deklaracja podjęcia “dodatkowych niestandardowych działań” w przypadku konieczności ograniczenia “ryzyka wynikającego ze zbyt długiego okresu niskiej inflacji”) przyczyniły się do silnej deprecjacji eurodolara. Dając argumenty gołębiej części rady EBC (bieżąca inflacja na blisko 5-letnim minimum) doprowadziły do spadku kursu EURUSD w okolice 1,257. Na czwartek zaplanowane jest posiedzenie EBC. Oprócz szczegółów dot. skali sprzedaży ABS i listów zastawnych nie spodziewamy się żadnych innych “nowinek” informacyjnych. Będziemy natomiast uważnie analizować wypowiedzi przedstawicieli EBC, doszukując się sygnałów dot. rozpoczęcia klasycznego programu QE w Europie.

Wracając do dnia wczorajszego, po południu na rynek dotarły dane z USA. Indeks Chicago PMI wyniósł 60,5 pkt (prognoza wskazywała na 61,9 pkt), a Indeks Conference Board 86 pkt (prognoza wskazywała na 92,5 pkt). Z kolei na rynku nieruchomości ceny (wg CaseShiller20) spadły w lipcu o 0,5% m/m po 0,2% spadku miesiąc wcześniej. Po publikacjach tych eurodolar lekko wzrósł, jednak obraz techniczny rynku nie zmienił się. Oznacza to otwartą drogę ku jeszcze niższym poziomom.

Deprecjacja eurodolara silnie negatywnie odbiła się na wczorajszej wycenie złotego, co dało się szczególnie odczuć na parze USDPLN. Podczas sesji europejskiej notowania dolara poszybowały do ponad 3,32 USD. Kurs EURPLN pozostawał zaś relatywnie stabilny, notując we wtorek przed południem poziomy najniższe od tygodnia – jedno euro rynek wyceniał już na mniej niż 4,17 PLN. Podczas sesji amerykańskiej doszło do odreagowania i powrotu euro w okolice 4,18 PLN.

Deprecjację eurozłotego przerwała zeszłotygodniowa publikacja GUS dot. sprzedaży detalicznej, wskazująca na stabilną, choć słabszą niż w I połowie br. sytuację w krajowym handlu detalicznym. Dla przypomnienia, po pominięciu najbardziej zmiennych kategorii (tj. sprzedaży samochodów, żywności i paliw) sprzedaż lekko wzrosła w sierpniu do 6,9% r/r wobec 6,4% r/r w lipcu oraz 5,2% r/r w czerwcu. We wtorek wskazywało się zaś, że za umocnieniem PLN mógł stać BGK, bądź samo oczekiwanie na jego działanie (jak to miało miejsce w latach ubiegłych). Po kursie z wrześniowego fixingu będą bowiem przeliczane dopłaty dla rolników.  Aktywność BGK nie została jednak potwierdzona ani przez sam bank, ani przez dealerów walutowych.

W środę w centrum uwagi znajdą się indeksy PMI aktywności przemysłu w Europie (w tym w Polsce) i ISM dla USA. To one wyznaczą kierunek na rynku eurodolara i eurozłotego. Popołudniowa publikacja raportu  ADP z rynku pracy w USA, jeśli nie nasili oczekiwanej przez nas deprecjacji euro, to z pewnością nie pomoże wspólnej walucie. Rynek spodziewa się, że we wrześniu utworzonych zostało 215 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym wobec 204 tys. okres wcześniej. W kraju zaś premier E. Kopacz wygłosi dziś w Sejmie ekspose. Zapowiada się kolejny dzień ze słabszym euro i stabilnym/słabszym złotym.

Konrad Soszyński,
Joanna Bachert,
Biuro Strategii Rynkowych,
PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: