PMI i zapowiedź niższej podaży długu zepchnęły rentowności w dół

Komentarze ekspertów

Po mniej obfitym w dane poniedziałku i wtorku, w środę mieliśmy do czynienia z większą liczbą publikacji danych i w konsekwencji z większą zmiennością na bazowych rynkach długu.

Po mniej obfitym w dane poniedziałku i wtorku, w środę mieliśmy do czynienia z większą liczbą publikacji danych i w konsekwencji z większą zmiennością na bazowych rynkach długu.

Przed południem miało miejsce ogłoszenie danych o inflacji w Eurostrefie, jednak grunt na niższy odczyt (r:0,7% r/r vs. c:0,8% r/r) przygotowały już publikowane we wtorek dane niemieckie. Większe zmiany miały miejsce dopiero po południu, kiedy to rozczarowanie przyniosły dane o PKB w I kw. W USA. Istotnie niższy od oczekiwań odczyt (r:0,1% vs. c:1,1%) przesunął rentowności DE10Y i US10Y w dół o 4 pb. do odpowiednio 1,475% i 2,67%. Ruch ten przywrócił rentowności w okolice poziomów z otwarcia. Piątek nie przyniósł już większych zmian, nawet środowy komunikat Fed został przyjęty przez rynek bez emocji.

W przypadku krajowego rynku długu środa bardzo różniła się od poprzednich dni skróconego tygodnia. Obroty były zdecydowanie wyższe, zaś inwestorzy kupowali polskie obligacje, co przekładało się również na spadek stawek IRS. Pretekstem do poprawy wycen była publikacja informacji o planowanej niskiej podaży papierów skarbowych w kolejnych miesiącach oraz, w niewielkiej części negatywne zaskoczenie danymi o PKB z USA. Pewien wpływ miał też spadek dochodowości obligacji niemieckich. W efekcie, na zamknięcia dnia rentowności polskich papierów 2Y obniżyły się do 2,95%, 5Y do 3,53%, zaś 10Y do 4,04%. Poziomy takie nie były notowane od końca pierwszej dekady kwietnia w przypadku papierów 5Y i 10Y oraz listopada 2013 w przypadku papierów 2Y. Nieco mniejszy i bardziej równoległy ruch miał miejsce na krzywej IRS, gdzie stawki obsunęły się o 3-4 pb. W piątek miała miejsce kontynuacji redukcji dochodowości jedna na istotnie mniejszą skalę.

W przyszłym tygodniu spodziewamy się utrzymania dobrych nastrojów na rynku stopy procentowej. Po części za sprawą spodziewanej konferencji NBP, na której bank centralny powinien podtrzymać swoje prognozy bezinflacyjnego wzrostu (na co wskazywać mogą także opublikowane w środę dane na temat oczekiwań inflacyjnych). Drugim czynnikiem wspierającym krajowe papiery skarbowe będą gorsze dane PMI dla polskiego przemysłu za kwiecień.

Na zaplanowanej na 8 V aukcji MF zaoferuje obligacje PS0719/WZ0119 o łącznej wartości 3,0-5,0 mld PLN, poinformował resort w środowym komunikacie. Natomiast na przetargu 22 V zaoferowane zostaną obligacje BGK IDS1024 za 1,0-2,0 mld PLN.

Na rynkach bazowych długu najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie konferencja EBC. Zważywszy powolne odbicie dynamiki cen dóbr trwałych konsumpcyjnych widoczne we wskaźniku PPI nie spodziewamy się decyzje i dalszym złagodzeniu polityki monetarnej przez EBC. Realizacja takiego scenariusza powinna stabilizować rentowności na rynkach bazowych.

140505.pko.proc.01.400x140505.pko.proc.02.350x140505.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Centralny

Udostępnij artykuł: