PMI powinien wyhamować wyprzedaż polskiego długu

Komentarze ekspertów

Piątek nie przyniósł istotnego uspokojenia na rynku długu. Rentowności papierów na rynkach bazowych w dalszym ciągu spadały w pierwszej części dnia. W przypadku papierów niemieckich 10Y było to spowodowane zaskakująco niską inflacją w Eurostrefie i spadkiem sprzedaży detalicznej w Niemczech.

Piątek nie przyniósł istotnego uspokojenia na rynku długu. Rentowności papierów na rynkach bazowych w dalszym ciągu spadały w pierwszej części dnia. W przypadku papierów niemieckich 10Y było to spowodowane zaskakująco niską inflacją w Eurostrefie i spadkiem sprzedaży detalicznej w Niemczech.

W efekcie w krytycznym momencie ich dochodowości były o 6 pb. niższe niż na zamknięciu w czwartek. Pod koniec dnia w Europie odbicie na giełdach pozwoliło na nieznaczną korektę porannych spadków rentowności. W przypadku papierów amerykańskich skala spadków była zbliżona, pomimo lepszych niż oczekiwano danych o konsumpcji gospodarstw domowych. Podobnie jak w poprzednich dniach spadki dochodowości niemieckich Bundów miały znikomy wpływ na marże ASW papierów krajów południa Europy oraz na stawki CDS ich dolarowego długu.

Na polskim rynku w czwartek kontynuowano wyprzedaż, rentowności papierów 2Y i 10Y wzrosły o 6-8 pb., podczas gdy bardziej zmienne 5L zyskały w dochodowości 19 pb. Zmianom tym towarzyszyły rozszerzenie marż ASW, który wzrosły o 7-11 pb. w segmencie 2Y i 10Y. Wyprzedaż ta były spowodowane dalszą ucieczką od aktywów rynków rozwijających się. W przeciwieństwie do czwartku wyprzedaż dotknęła też polskie obligacje nominowane w euro, których marże ASW wzrosły o 4-5 pb. dla papierów  5Y i 10Y.

W poniedziałek spodziewamy się zahamowania wyprzedaży. Sądzimy, że w kolejnych dniach nastroje powinny ulec poprawie za sprawą publikacji danych PMI dla Europy. W perspektywie całego tygodnia kluczowa będzie decyzja ECB, na której spodziewamy się utrzymania stóp na bieżącym poziomie i próby wprowadzenia niestandardowych narzędzi. Realizacja tego scenariusza powinna także sprzyjać hamowaniu wyprzedaży polskich skarbówek. Mimo to sądzimy, że rentowności nie spadną istotnie, ze względu na wiszące cały czas nad rynkiem ryzyko kontynuacji wyprzedaży na emerging markets.

Silna wyprzedaż polskiego długu, która miała miejsce w ostatnich dniach została poprzedzona spadkiem marż ASW długu krajów południa Europy, przy jednoczesnym wzroście marż ASW polskich papierów nominowanych w euro. Taka sekwencja zdarzeń w połączeniu z utrzymywaniem się inflacji w Eurostrefie na niskim poziomie i mało zdecydowaną reakcją EBC może oznaczać, że polskie papiery skarbowe będą miały problem z powrotem do swojej fundamentalnej wartości na przestrzeni najbliższych tygodni. Zważywszy spodziewany dalszy wzrost aktywności gospodarczej w kraju w I i II kw. bieżącego roku, skala korekty ostatnich wzrostów dochodowości może być ograniczona (szczególnie w segmencie 2Y). Oczekiwana "racjonalizacja" kosztów ryzyka kredytowego (z perspektywy inwestorów finansujących się w obcych walutach)  może zostać zneutralizowana przez rosnące oczekiwania podwyżek stóp w kraju w końcu roku.

140203.ryn.stop.01.400x368140203.ryn.stop.02.400x359140203.ryn.stop.03.550x297

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: