PMI w marcu bez zmian. Najszybszy od prawie roku wzrost liczby nowych miejsc pracy

Gospodarka

Wykres
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego nie zmienił się w ujęciu miesięcznym w marcu br. i wyniósł 53,7 pkt, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.

Stabilny trend wskaźnika #PMI w marcu przekładał się na wolniejszy wzrost nowych zamówień #przemysł

Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt.

“W marcu wskaźnik PMI pozostał na niezmienionym poziomie – 53,7, sygnalizując silny ogólny wzrost polskiego sektora przemysłowego. Najnowszy wynik był równie niski jak najniższy rezultat odnotowany od październiku ubiegłego roku, lecz znacznie wyższy od średniej długoterminowej, która wynosi 50,6. Bieżąca tendencja wzrostowa, utrzymująca się 42. miesiąc z rzędu, jest najdłuższą od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 roku” – czytamy w komunikacie.

Stabilny trend wskaźnika PMI

Stabilny trend wskaźnika PMI w marcu przekładał się na wolniejszy wzrost nowych zamówień, co było równoważone przez pozytywny ruch pozostałych czterech zmiennych, wskazał Markit.

“Liczba nowych zleceń wzrosła w marcu siedemnasty miesiąc z rzędu, ale w najwolniejszym tempie od lipca 2017 roku. Warto zauważyć, że poziom nowych zamówień eksportowych otrzymanych przez polskich producentów zasadniczo nie zmienił się od lutego, co zakończyło 15-miesięczną sekwencję wzrostu” – czytamy dalej.

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w nieco szybszym tempie

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w nieco szybszym tempie, mimo wolniejszego wzrostu nowych zamówień. Zaległości znów wzrosły, szósty raz w ciągu ośmiu miesięcy, co stanowi najsilniejszy taki trend od siedmiu lat, wskazano także.

“W marcu polscy producenci nadal powiększali swoje kadry. Co więcej, tempo wzrostu zatrudnienia umocniło się do najszybszego od kwietnia 2017 roku” – podkreślono też w materiale.

Aktywność zakupowa wzrosła w marcu siedemnasty miesiąc z rzędu, prowadząc do dalszego wydłużenia czasu dostaw. Tempo wzrostu aktywności zakupowej uległo spowolnieniu do najniższego od szesnastu miesięcy, odzwierciedlając wolniejszy wzrost nowych zleceń. Z kolei zapasy produkcyjne wzrosły po lutowym spadku, podał też Markit.

“Presje inflacyjne w marcu pozostały wysokie, lecz uległy dalszemu złagodzeniu od początku roku. Wzrost kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych spowolnił do najniższego poziomu od – odpowiednio – trzech i siedmiu miesięcy” – czytamy dalej.

W marcu oczekiwania odnośnie wzrostu wielkości produkcji pozostały wysokie, pomimo dalszego spowolnienia od początku 2018 roku. Firmy uzasadniały dobre nastroje spodziewanymi nowymi klientami oraz inwestycjami w moce przerobowe i nowe produkty, podsumowano w materiale.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Lekki spadek nowych zamówień eksportowych

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje lekki spadek (wartość subindeksu poniżej 50 pkt.) nowych zamówień eksportowych, co jest spójne z pogorszeniem koniunktury odnotowanym w strefie euro, czytamy w komentarzu do danych GUS przygotowanym przez ekonomistów Credit Agricole.

“W kontekście raportowanych przez firmy trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, zaskakujący jest wzrost składowej dla zatrudnienia do najwyższego poziomu od kwietnia 2017 r. W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesiącach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Wraz z rosnącymi zaległościami produkcyjnymi, będzie to czynnik oddziałujący w kierunku zwiększenia inwestycji przedsiębiorstw umożliwiających zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonną, a tym samym zwiększenie wydajności pracy. W całym I kw. indeks PMI zmniejszył się do 54,0 pkt. wobec 54,2 pkt. w IV kw. 2017 r. Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (4,7% w I kw. wobec 5,2% w IV kw.)”, komentują ekonomiści Credit Agricole.

Źródło: ISBnews/Credit Agricole

Udostępnij artykuł: