PMI wskaże drogę obligacjom

Komentarze ekspertów

Na zamknięciu tygodnia bazowe rynki długu notowały zniżki rentowności. Wyraźniej widoczne było to w przypadku papierów amerykańskich, gdzie krzywa przesunęła się w dół o 3-4 pb. na całej swojej długości. Zdecydowanie mniej zyskała krzywa niemiecka, która zanotowało jedynie 1-punktowy ruch w dół. W przypadku stawek FRA za oceanem także obserwowaliśmy nieznaczne zsuwanie się, kontrakt w najbardziej obserwowanym obecnie segmencie 3x6-6x9 (potencjalne podwyżki stóp przez Fed) przesunęły się w dół o 1 pb. Inwestorzy nie reagowali na publikację danych o dobrych wynikach na rachunku obrotów bieżących w Eurostrefie, ani na dane o cena przemysłu w Niemczech.

Na zamknięciu tygodnia bazowe rynki długu notowały zniżki rentowności. Wyraźniej widoczne było to w przypadku papierów amerykańskich, gdzie krzywa przesunęła się w dół o 3-4 pb. na całej swojej długości. Zdecydowanie mniej zyskała krzywa niemiecka, która zanotowało jedynie 1-punktowy ruch w dół. W przypadku stawek FRA za oceanem także obserwowaliśmy nieznaczne zsuwanie się, kontrakt w najbardziej obserwowanym obecnie segmencie 3x6-6x9 (potencjalne podwyżki stóp przez Fed) przesunęły się w dół o 1 pb. Inwestorzy nie reagowali na publikację danych o dobrych wynikach na rachunku obrotów bieżących w Eurostrefie, ani na dane o cena przemysłu w Niemczech.

Rentowności krajowych papierów próbowały w piątek prześcignąć spadki widoczne na rynku w USA. Polska krzywa agresywnie przesuwała się na południe w ślad za papierami amerykańskimi - próbując nadgonić "zapóźnienia" do papierów greckich, francuskich, czy włoskich. W efekcie krzywa dochodowości obligacji zsunęła się o 5-7 pb. w segmencie 5Y-10Y i o 2 pb. w krótkim końcu. Dwa punkty bazowe większy spadek można było zobaczyć na krzywej IRS. Krzywa FRA pozostała praktycznie stabilna, bardzo umiarkowanie reagując na poranne spadki cen ropy naftowej. Inwestorzy zignorowali publikację GUS o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw, która pokazała kolejną wyraźną poprawę wskaźników nastrojów przetwórstwie przemysłowym, handlu i budownictwie.

Poniedziałek powinien przynieść pewne odreagowanie po piątkowych spadkach rentowności krajowych papierów. Sprzyjać temu będą oczekiwane, dobre odczyty wstępnych PMI dla sektora przemysłowego oraz sektora usługowego w poszczególnych krajach Eurostrefy. Szczególnie liczymy tu na wyraźniejszą poprawę wskaźnika dla niemieckiego przemysłu. Taki scenariusz będzie dobrym predykatorem dla zachowania polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego i opisującego go wskaźnika PMI. W danych spodziewamy się istotnej poprawy wskaźników nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych. Taki układ powinien pozwolić na odwrócenie widocznych w ostatnich dniach tendencji na krajowym rynku długu, przy czym największym stratnym na krzywej będzie naszym zdaniem jej środek. Większy skok w górę powinniśmy zobaczyć w przypadku kontraktów IRS, niż w przypadku obligacji skarbowych, które w takich sytuacjach powinny korzystać na programie skupu aktywów przez EBC.

150323.pko.proc.01.400x150323.pko.proc.02.300x150323.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: