Po decyzji KNF Skarbiec TFI gotowy przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Z rynku

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest zainteresowane przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Towarzystwo zarządza portfelem i ryzykiem tego funduszu od grudnia 2018 r. na podstawie umowy zawartej jeszcze z Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI), podał Skarbiec.

Logo Skarbiec TFI
Źródło: Materiały prasowe

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest zainteresowane przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Towarzystwo zarządza portfelem i ryzykiem tego funduszu od grudnia 2018 r. na podstawie umowy zawartej jeszcze z Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI), podał Skarbiec.

#KNF nałożyła na #Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej wysokości 5 mln zł oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności #SkarbiecTFI

"W związku z decyzją KNF cofającą Lartiq TFI zezwolenie na wykonywanie działalności, jesteśmy gotowi przejąć zarządzanie funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Chcemy zapewnić jego klientom ciągłość najwyższej jakości obsługi" - powiedział członek zarządu Andrzej Sołdek, cytowany w komunikacie.Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ jest funduszem inwestującym w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów tzw. nowej ekonomii i tym samym uzupełnia paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie, przypomniano.

Odpowiedzialnymi za wyniki tego funduszu są zarządzający Skarbiec TFI Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski, a stopa zwrotu wypracowana na funduszu Lartiq GLW przez zarządzających Skarbiec TFI plasuje go w czołówce funduszy o podobnej strategii inwestycyjnej, podkreślono w materiale.

KNF cofnęła zezwolenie i nałożyła karę pieniężną na Lartiq TFI

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej wysokości 5 mln zł oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych pod rygorem natychmiastowej wykonalności.Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: