Po koronawirusie banki spółdzielcze w cyfrowych siedmiomilowych butach

Bankowość spółdzielcza / Maciej Małek

Popołudniowa sesja webminarium inaugurującego nową formułę FTBS dowiodła, że w nadzwyczajnych okolicznościach wynikających ze skutków pandemii przyspieszyły procesy wdrażania zdigitalizowanych instrumentów i narzędzi potwierdzania tożsamości poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny, czy moje ID.

Popołudniowa sesja webminarium inaugurującego nową formułę FTBS dowiodła, że w nadzwyczajnych okolicznościach wynikających ze skutków pandemii przyspieszyły procesy wdrażania zdigitalizowanych instrumentów i narzędzi potwierdzania tożsamości poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny, czy moje ID.

#WojciechPantkowski: Bankowość spółdzielcza przyspieszyła procesy cyfryzacji tak znacząco, że kolejne kroki przypominają te, dokonywane w siedmiomilowych butach #ZBP #ForumTechnologiiBS #mojeID

Współpraca KIR i banków spółdzielczych w budowie rozwiązań dla e-administracji

Rozwiązania oferowane przez KIR stanowią przedmiot wspólnych prac o uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji , Krajową Izbą Rozliczeniową i bankami zrzeszającymi.

Pierwsze efekty nad zintegrowanym rozwiązaniem pozwalają optymistycznie prognozować termin wdrożenia do powszechnego użytku przyjaznych i bezpiecznych narzędzi powalających sprawnie komunikować się zarówno z administracją publiczną i samorządową, uzyskiwać decyzje i zezwolenia, a nawet dostęp do usług medycznych.

Banki spółdzielcze nie tylko pełnią rolę integratora tych działań w interesie klientów, ale ponoszą koszty wdrożeń.

Jak zauważył moderujący tę sesję wiceprezes CPBiI Andrzej Wolski z badań prowadzonych na zlecenie ZBP blisko 85 proc. klientów bankowości spółdzielczej deklaruje zainteresowanie nowymi propozycjami, co w perspektywie usprawni obsługę. Jak zauważył Michał Pierzgalski, Ekspert w Obszarze Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach załatwienie sprawy w urzędzie, często oznacza konieczność całodziennego wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

E-administracja a zwłaszcza dostęp do niej poprzez bankowe, bezpieczne i przyjazne oraz certyfikowane kanały komunikacji zmieni diametralnie sposób komunikacji z urzędami.

Koronaiwrus katalizatorem przemian cyfrowych w bankach spółdzielczych

W ocenie Wojciecha Pantkowskiego – dyrektora zespołu w ZBP bankowość spółdzielcza przyspieszyła procesy cyfryzacji tak znacząco, że kolejne kroki przypominają te, dokonywane w siedmiomilowych butach.

Przedstawiciele banków zrzeszających zgodnie podkreślali, że na obecnym etapie trwa walka z czasem o szeroki dostęp do wdrażanych rozwiązań, ale nie tracą z pola widzenia perspektywy zmonetyzowania części wdrażanych funkcjonalności

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: