Po pierwsze edukacja

Maciej Małek

Drugi Kongres Edukacji Finansowej, oraz poprzedzające go Forum Bankowe dowiodły jednego. Prawdziwe wyzwanie stojące nie tylko przed sektorem finansowym, lecz instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za stan edukacji, oraz wszystkimi interesariuszami systemu bankowego, to podnoszenie stanu naszej wiedzy, tej ogólnej, ułatwiającej poruszanie się we współczesnym świecie, oraz specjalistycznej dotyczącej zarządzania finansami. W skali Państwa, gospodarki, oraz w wymiarze jednostkowym i rodzinnym

Drugi Kongres Edukacji Finansowej, oraz poprzedzające go Forum Bankowe dowiodły jednego. Prawdziwe wyzwanie stojące nie tylko przed sektorem finansowym, lecz instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za stan edukacji, oraz wszystkimi interesariuszami systemu bankowego, to podnoszenie stanu naszej wiedzy, tej ogólnej, ułatwiającej poruszanie się we współczesnym świecie, oraz specjalistycznej dotyczącej zarządzania finansami. W skali Państwa, gospodarki, oraz w wymiarze jednostkowym i rodzinnym

#MaciejMałek: Skoro tylko 42 proc. Polaków deklaruje świadome podejmowanie decyzji finansowych, to co można powiedzieć o pozostałych? #WIB #Bakcyl #ZBP #NBS

Postęp naukowy, techniczny i technologiczny, to z jednej strony szansa na poprawę jakości życia, coraz szerszy dostęp do szerokiej gamy dóbr i usług, w tym finansowych, ale jednocześnie ekspozycja na nowe rodzaje ryzyk, często nie rozpoznanych, gdyż wiedza, zwłaszcza w jej praktycznym wymiarze, to towar tyleż cenny, co trudno dostępny.Z jednej bowiem strony kształcenie systemowe nie nadąża za dynamiką zmian jakie zachodzą w budowaniu relacji klient - bank wykorzystujących najnowsze zdobycze  technologii cyfrowej, z drugiej zaś ład regulacyjny porządkujący procedury w  skomplikowanym świecie finansów nie zwalnia nas z  odpowiedzialności za ochronę nośników naszych danych, po ochronę najcenniejszego z dóbr, jakie stanowi osobista tożsamość.Jak powiedział w słowie wstępnym Kongresu Edukacji Finansowej Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz w warunkach społecznej gospodarki rynkowej spoczywa na sektorze szczególna i odpowiedzialność  za stan naszych finansów. To one bowiem w dłuższej perspektywie decydować będą o możliwościach rozwoju kraju, poziomie życia społecznego i możliwościach realizacji indywidualnych dążeń i aspiracji. Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji, którego segmenty; Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Bakcyl, BANRISK Liga Akademicka, konkurs Milion na Bank, wymieniać  można by długo, już dziś mobilizuje setki wolontariuszy reprezentujących banki komercyjne i lokalne, obejmując swoim zasięgiem tysiące reprezentantów wszystkich bez mała grup społecznych i wiekowych.Potencjał rozwojowy jest znaczny, zwłaszcza, gdy uwzględnić wyniki badań, dowodnie świadczących o tym, ze rodacy mają świadomość niedostatków w zakresie praktycznej edukacji ekonomicznej. Skoro bowiem tylko 42 proc. Polaków deklaruje świadome podejmowanie decyzji finansowych, to co powiedzieć o pozostałych uczestnikach systemu bankowego? Przypomnieć w tym miejscu się godzi, że 80 procent dorosłych obywateli posiada minimum jedno konto bankowe

Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński otwierając sesję prowadzoną przez niżej podpisanego, dedykowaną współpracy edukacji i  finansów odwołał się do motta patrona szkoły, której jest absolwentem – kanclerza Jana Zamojskiego, który zwykł mawiać: Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.Wypada zatem wyrazić radość z faktu, że program Bakcyl, realizowany staraniem Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – gratulujemy jubileuszu 25-cio lecia -  szczególnie dynamicznie rozwija się od roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy reprezentujących bankowość spółdzielczą. To w małych ojczyznach bowiem wykuwa się pomyślny los młodego pokolenia Polaków. Nam pozostaje jedynie wyrazić wdzięczność, podziękowanie i prosić o jeszcze! 
Udostępnij artykuł: