Po PolishAPI czas na PolishCloud

Bezpieczne Finanse / CyberHub / Technologie i innowacje

Po sukcesie opracowanego pod auspicjami ZBP standardu otwartej bankowości PolishAPI, nadszedł czas na przyspieszenie prac na wprowadzeniem usług chmurowych dla sektora finansowego.

Polish Cloud
Źródło: ZBP

Po sukcesie opracowanego pod auspicjami ZBP standardu otwartej bankowości PolishAPI, nadszedł czas na przyspieszenie prac na wprowadzeniem usług chmurowych dla sektora finansowego.

#GrzegorzPędzisz: Dzięki #PolishCloud, bank, który chce rozpocząć implementację rozwiązania wykorzystującego chmurę może zapoznać się z już wypracowanym standardem, nie prowadząc żmudnej analizy i przygotowań #ZBP #ChmuraObliczeniowa #Banki #SektorFinansowy @IdeaBankSA

Działająca przy Forum Technologii Bankowych ZBP i Radzie Bankowości Elektronicznej Grupa Robocza ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych opracowała właśnie Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej ‒ tzw. PolishCloud.

Chmura dla sektora finansowego

PolishCloud to inicjatywa banków i firm technologicznych mająca na celu przyspieszenie wprowadzania usług chmurowych dla sektora finansowego. 

‒ Adaptacja najnowszych rozwiązań technologicznych w bankowości w ramach obowiązujących regulacji nie jest zadaniem łatwym. Zainteresowanie sektora bankowego, przy jednocześnie niewielkiej praktyce banków w zakresie wykorzystania usług chmurowych, doprowadziło do stworzenia grupy w ramach Związku Banków Polskich, która mogłaby opracować standard wdrożenia rozwiązań informatycznych opartych o chmurę obliczeniową w bankach zgodnie z obowiązującymi regulacjamimówi Grzegorz Pędzisz z Idea Bank, lider grupy roboczej ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych.

‒ Dzięki temu, dziś bank, który chce rozpocząć implementację rozwiązania wykorzystującego chmurę może zapoznać się z już wypracowanym standardem nie prowadząc żmudnej analizy i przygotowań – dodaje.

30 banków i 40 firm technologicznych

W skład Grupy Roboczej pracującej nad standardem PolishCloud weszło ponad 30 banków oraz 40 firm z sektora technologicznego.

W pracach Grupy brali także udział Operator Chmury Krajowej, Kancelaria Kochański & Partnerzy oraz firma Accenture.

Celem wspólnej inicjatywy było opracowanie standardu wdrożenia rozwiązań informatycznych opartych o chmurę obliczeniową zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Tematy zawarte w dokumencie Standardu były omawiane w trakcie warsztatów z reprezentantami UKNF.

Czytaj także: Dokumentacja PolishCloud przyjęta

Dokument stanowi kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach. Dokładnie opisuje, jakie zadania, procedury, procesy i analizy bank powinien przeprowadzić i udokumentować pod kątem przygotowania organizacji do działania w sferze usług chmurowych.

Najważniejsze elementy przyjętego Standardu obejmują:

‒ wytyczne stosowania,

‒ wytyczne do klasyfikacji i oceny informacji,

‒ wytyczne do szacowania ryzyka,

‒ minimalne wymagania dla przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

‒ zasady informowania UKNF o zamiarze przetwarzania lub przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej.

Zagadnienia znajdujące się w Standardzie zostały opracowane na podstawie Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Komunikat stanowi zbiór wytycznych, zaleceń oraz wyjaśnień, które mają umożliwić podmiotom nadzorowanym sprawne i skuteczne wdrażanie usług chmurowych.

Jest także uzupełnieniem i uszczegółowieniem wybranych zaleceń w zakresie outsourcingu, opisanych między innymi w rekomendacji D oraz ustawie Prawo bankowe.

Czytaj także: Chmura obliczeniowa: jest komunikat UKNF dotyczący przetwarzania informacji

Twórcy standardu zakładają jego stały rozwój w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Zmiany będą publikowane jako kolejne wersje specyfikacji standardu PolishCloud.

Dokument Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dostępny jest pod tym linkiem

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: