Po rocznym przestoju deweloperzy zaczynają więcej projektów

Polecamy

Lipiec był miesiącem ocieplenia na rynku budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy rozpoczęli budowę o ponad 45% większej liczby mieszkań, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że tak dynamiczny wzrost był możliwy dzięki niewielkiej aktywności przed rokiem.

Lipiec był miesiącem ocieplenia na rynku budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy rozpoczęli budowę o ponad 45% większej liczby mieszkań, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że tak dynamiczny wzrost był możliwy dzięki niewielkiej aktywności przed rokiem.

Najnowsze dane GUS pokazują, że po ponad rocznym okresie wyhamowania inwestycji, deweloperzy zaczęli w końcu rozpoczynać więcej projektów. W lipcu rozpoczęli budowę 4,7 tys. lokali, czyli o 45,7% większej liczby lokali, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wzrosła też liczba mieszkań oddawanych do użytkowania. Czy zmiana ta okaże się trwała, pokażą przyszłe miesiące. Aby utrzymała się większa aktywność na rynku niezbędna jest poprawa także w zakresie liczby wydanych pozwoleń na budowę, a tej na razie wyraźnie brakuje. W lipcu liczba pozwoleń w przypadku deweloperów była o 30,8% niższa niż przed rokiem.
130821.wyniki.dzialalnosci.01.639x432

Efekt bazy

Dane o liczbie rozpoczynanych budów za lipiec można by było odczytywać jednoznacznie pozytywnie, gdyby nie fakt, że są one zaburzone efektem niskiej bazy. Należy bowiem pamiętać, że w lipcu zeszłego roku aktywność deweloperów była na bardzo niskim poziomie. Biorąc pod uwagę te same miesiące poprzednich lat, gorszy wynik (2 tys. lokali) zanotowano w lipcu 2009 r., kiedy jeszcze po pierwszym uderzeniu kryzysu bankowego o kredyt wciąż było bardzo ciężko oraz w lipcu 2012 roku (3,2 tys. lokali), kiedy zapaść na rynku budownictwa mieszkaniowego była wynikiem wprowadzenia w życie tzw. "ustawy deweloperskiej".

Zapas pozwoleń

Co ciekawe identyczny mechanizm nie zadziałał w zakresie danych o liczbie mieszkań, na których budowę wydano deweloperom pozwolenia. W lipcu było ich o 30,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W siódmym miesiącu 2013 roku wydano deweloperom pozwolenia na budowę 3,7 tysięcy mieszkań. Jest to więc wyraźnie mniej niż liczba rozpoczętych budów, czego nie sposób utrzymać na dłuższą metę. Trzeba jednak pamiętać, że odwrotna sytuacja miała miejsce przez ostatnich 14 miesięcy, w trakcie których deweloperzy otrzymali pozwolenia na budowę w sumie 18,3 tys. mieszkań więcej niż zaczęli budów, co daje bezpieczny bufor pozwalający na dynamiczny rozwój oferty. Jest jednak mało prawdopodobne, żeby do takiej zmiany rzeczywiście doszło. Należy bowiem pamiętać, że, że wciąż na rynku pierwotnym w największych miastach utrzymuje się nadpodaż.
130821.wyniki.budownictwa.01.606x436

Znowu więcej mieszkań gotowych

Po kilku miesiącach negatywnych odczytów liczby mieszkań oddawanych przez deweloperów do użytkowania, lipiec przyniósł informacje pozytywne. Dane GUS pokazują, że w lipcu br. firmy budujące mieszkania oddały do użytkowania 4,9 tys. lokali. To o 8,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Należy oczywiście pamiętać, że dane te są efektem decyzji podejmowanych przez deweloperów dwa lata temu. Tyle bowiem trwa w Polsce przeciętny okres od rozpoczęcia inwestycji do oddania jej do użytkowania.
130821.wyniki.budownictwa.02.606x437

Trendy w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego:

GUS dane o budownictwie mieszkaniowym rozbija na 4 kategorie inwestorów:

  1. Inwestorów indywidualnych,
  2. Deweloperów,
  3. Spółdzielnie,
  4. Pozostałych inwestorów (budownictwo komunalne, zakładowe i społeczne czynszowe)

W całym sektorze budownictwa mieszkaniowego wyniki w lipcu można ocenić pozytywnie. W siódmym miesiącu bieżącego roku oddano do użytkowania 12,6 tys. mieszkań, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
130821.wyniki.budownictwa.03.639x413

Lepiej ocenić można dokonania w zakresie rozpoczynanych inwestycji. W lipcu wszyscy gracze na tym rynku rozpoczęli budowę 12,9 tys. mieszkań. Był to wynik o 14,3% lepszy niż przed rokiem. Z drugiej strony wszyscy inwestorzy otrzymali w lipcu pozwolenia na budowę 11,9 tys. mieszkań, czyli o 19,5% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

 

Bartosz Turek
Lion’s Bank

Udostępnij artykuł: