Po spotkaniu bankowców z Grupy V-8, polskie banki jak węgierskie?

Gospodarka

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie przedstawicieli krajowych asocjacji bankowych grupy V-8, która obejmuje Bułgarię, Chorwację, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Sytuacja polskich i węgierskich banków jest bardzo podobna pod pewnymi względami, taki wniosek można wysnuć z analizy materiałów przygotowanych przez asocjacje bankowe Grupy V-8.

bank
Fot. stock.adobe.com / Sondem

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie przedstawicieli krajowych asocjacji bankowych grupy V-8, która obejmuje Bułgarię, Chorwację, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Sytuacja polskich i węgierskich banków jest bardzo podobna pod pewnymi względami, taki wniosek można wysnuć z analizy materiałów przygotowanych przez asocjacje bankowe Grupy V-8.

Jak informują przedstawiciele Związku Banków Polskich, którzy uczestniczyli w spotkaniu, gospodarka i sektory bankowe wszystkich krajów regionu cierpią w powodu Covid-19.

Najbardziej dotknięte sektory bankowe pod względem dochodowym to węgierski i polski.

Najlepsza sytuacja występuje w czeskim sektorze - jednak tam spodziewane jest wyjątkowo  głębokie spowolnienie gospodarcze w 2020 (-8%) i słaby wzrost w 2021 (2%).

Problemem dla  niektórych krajów Grupy V-8 jest wysoki poziom inflacji. W tej kategorii Polska niestety jest liderem.

Inflacja w Grupie V-8

Banki regionu dobrze skapitalizowane

Dyskusja zdominowana była konsekwencjami pandemii i wyzwaniami dla sektora bankowego, szczególnie w kontekście pogarszających się wskaźników. Wymieniono się również informacją w sprawie charakteru wprowadzonych moratoriów kredytowych.

W obszarze europejskim podzielono się m.in. doświadczeniami w przygotowaniach do zakończenia funkcjonowania wskaźnika LIBOR oraz potencjalnymi implikacjami agendy cyfrowej na poziomie Unii Europejskiej. 

Wszystkie kraje regionu borykają się z wyraźnym spadkiem zysków (o 50% - 60%), obniżonym poziomem akcji kredytowej i rosnącą nadpłynnością sektora.

Sektory w dalszym ciągu pozostają bardzo dobrze skapitalizowane  (CAR od 18% do 25%).

ROA, ROE (II, III kwartał 2020), Grupa V-8

Rosną NPL, ale nie wszędzie tak samo

Poziom złych długów pozostaje na razie stabilny. Ale i w tej kategorii Polska jest na czele.

W Czechach poziom nieregulowanych zobowiązań jest znacznie niższy niż w pozostałych państwach regionu.

NPL w Grupie V-8

Spotkanie prowadził wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński.

Fragmenty wykorzystanych prezentacji, źródło: banki centralne państw grupy V-8 via  odpowiednie asocjacje bankowe oraz EBF Facts & Figures.

Tekst opracowany na podstawie informacji uzyskanych od Pawła Pniewskiego i Szymona Stellmaszyka z ZBP.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: