Po trudnym wrześniu sektor towarowy powraca na „czerwone”

Finanse i gospodarka

We wrześniu wraz ze stopniowym opadaniem napięć geopolitycznych związanych z sytuacją w Syrii, towary - w szczególności energia i metale szlachetne - stanęły przed ponowną presją sprzedaży.

We wrześniu wraz ze stopniowym opadaniem napięć geopolitycznych związanych z sytuacją w Syrii, towary - w szczególności energia i metale szlachetne - stanęły przed ponowną presją sprzedaży.

Rezygnacja z ograniczenia luzowania ilościowego przez amerykańską Rezerwę Federalną to kolejne zagadnienie, które przyczyniło się do ponownego umocnienia złota, a metale przemysłowe ponownie rosły w cenę również w związku z pewną poprawą gospodarki Chin. Towary "miękkie" wykazywały najlepsze wyniki - przede wszystkim drewno, kakao i cukier, podczas gdy rynki zbóż znalazły się pod silną presją wraz ze zbliżaniem się rekordowych zbiorów.

Po kilku dodatnich miesiącach dwa najważniejsze wskaźniki towarowe osiągnęły poziomy ujemne. Szczególny spadek zanotowano w przypadku silnie uzależnionego od cen energii wskaźnika S&P GSCI - o niemal cztery procent, podczas gdy bardziej zróżnicowany wskaźnik DJ UBS radził sobie nieco lepiej osiągając poziom minus 2,7%.

Dolar osiąga obecnie najniższe wartości od lutego, a fundusze hedgingowe handlujące walutowymi kontraktami terminowymi na IMM utrzymują największe w historii długie pozycje na EUR brutto. Jakakolwiek zmiana prognoz - czy to w Europie czy w USA - wiąże się z ryzykiem ponownego wzmocnienia dolara, co może stanowić kolejny element stopujący w czwartym kwartale tego roku.

131003.saxo.01.500x

Coraz słabsza ropa

Wraz z odsunięciem napięć geopolitycznych spadły także wyniki ropy WTI i ropy Brent. Przyczyniło się do tego również wznowienie dostaw z Libii i Iraku. Traderzy stawiający na spekulacje rozpoczęli wrzesień niemal rekordowymi długimi pozycjami netto. Jednak prognozy uległy zmianie i wówczas zaczęli sprzedawać aby utrzymać presję przez cały miesiąc.

Miesiące jesienne na półkuli północnej to tradycyjnie okres mniejszego popytu ze strony rafinerii. Pozwoli to na odbudowanie zapasów w krajach rozwiniętych - nieco zmniejszonych po wydarzeniach w lecie. Poprawa relacji pomiędzy USA a Iranem - z mroźnych na chłodne - we wrześniu może w efekcie doprowadzić do powrotu ropy z Iranu, co ponownie przyczyni się do poprawy prognoz podażowych.

Spadek wartości złota i srebra wynikający z obniżenia cen wskutek sytuacji w Syrii został zatrzymany po decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej o wstrzymaniu procesu ograniczenia rozmiarów programu skupu aktywów. Dolar, który w ciągu tego miesiąca uległ osłabieniu o ponad 2 procent w stosunku do EUR, również przyczynił się do wzmocnienia pozycji obu tych metali. Dalszy wzrost wydaje się mało prawdopodobny, chyba że wstrzymanie działań sektora publicznego USA, które rozpoczęło się 1 października, utrzyma się przez dłuższy czas. Doprowadziłoby to do pogorszenia prognoz wzrostu i potencjalnie do przedłużenia luzowania ilościowego.

Popyt fizyczny ze strony banków centralnych i inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast popyt instytucjonalny dotyczący produktów notowanych na giełdzie nie odbił się po spadku odnotowanym pod koniec czerwca. Trendy dotyczące rentowności obligacji będą miały w nadchodzących miesiącach kluczowe znaczenie, bowiem wzrost rentowności zwiększać będzie koszt zatrzymania złota. I podobnie, jeśli rentowność obligacji będzie w dalszym ciągu spadać, wówczas pozwoli to na stworzenie pola manewru i potencjalnie zmieni okresową postawę inwestorów wobec złota.

131003.saxo.02.500x

Miedź korzysta na sytuacji w Chinach

Już trzeci miesiąc z rzędu miedź przynosiła dochody - niezależnie od zmian PMI na świcie i niezależnie od sytuacji w Chinach. Fundusze hedgingowe zmieniły swoje pozycje z krótkich na długie, co przyniosło jeszcze większy wzrost. Wydaje się, że pozostało niewiele pola manewru w górę, bowiem oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Chinach co najwyżej ustabilizuje się - z pewnością nie wzrośnie - a na gospodarkę amerykańską negatywnie wpłyną zarówno wstrzymanie działań sektora publicznego jak i zbliżające się negocjacje dotyczące długu publicznego.

Większa podaż ze strony niektórych z największych producentów na świece - takich jak Chile - powinno spowodować, że w ciągu najbliższych kilku lat rynek utrzyma się w strefach dodatnich. Stała podaż pozwoli na spokojne reakcje rynków oraz stopniowy rozwój i wzrost popytu.

Nasz monitor impetu, opierający się na prostych i ważonych średnich ruchu daje dość wiarygodny obraz obecnej sytuacji rynku towarów. Metale szlachetne, energia i sektor zbóż charakteryzują się zasadniczo negatywnym impetem, który w większości przypadków utrzymuje się już od kilku tygodni. Miedź wydaje się być w nieco lepszej sytuacji - podobnie jak pszenica, bydło i cukier.

Ole Hansen,
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: