Po zakończeniu QE przez Fed

Bankowość

Wbrew obawom, zakończenie programu skupu aktywów przez Fed nie wywołało większych turbulencji na rynkach finansowych. Po pierwszym szoku informacyjnym spowodowanym informacją o możliwym stopniowym zmniejszaniu zakupów aktywów w połowie 2013 roku (co też finalnie nastąpiło w grudniu 2013), realizację tych zamierzeń rynki przyjęły nadzwyczaj dobrze. W rezultacie, po wpompowaniu znaczących ilości gotówki na rynki przez ostatnie lata, Fed zdecydował się zakończyć program w październiku ubiegłego roku.

Wbrew obawom, zakończenie programu skupu aktywów przez Fed nie wywołało większych turbulencji na rynkach finansowych. Po pierwszym szoku informacyjnym spowodowanym informacją o możliwym stopniowym zmniejszaniu zakupów aktywów w połowie 2013 roku (co też finalnie nastąpiło w grudniu 2013), realizację tych zamierzeń rynki przyjęły nadzwyczaj dobrze. W rezultacie, po wpompowaniu znaczących ilości gotówki na rynki przez ostatnie lata, Fed zdecydował się zakończyć program w październiku ubiegłego roku.

Na dzień dzisiejszy, największym pytaniem jest dalszy kierunek amerykańskiej polityki monetarnej w 2015 roku. W momencie, gdy ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych nabiera tempa, rynki czekają na pierwsze od 8 lat podwyżki stóp procentowych. Ich moment uzależniony jest od dalszego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, poprawy sytuacji na amerykańskim rynku pracy oraz rynkowych oczekiwaniach inflacyjnych. Nie ma jednak wątpliwości, że rynek nie pozostanie na tę decyzję obojętny. Oczekujemy, że cykl podwyżek rozpocznie się w połowie 2015 roku.

Tak, jak ekonomiczne rozbieżności charakteryzują obecnie globalną gospodarkę, tak tego samego należy oczekiwać od polityki monetarnej. W Japonii, Europie Zachodniej oraz w pewnym stopniu w Chinach, polityka pieniężna będzie jednym z głównych czynników mogących wesprzeć wzrost gospodarczy w tamtych rejonach świata.

Oczekiwany w 2014 roku wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie nastąpił, przynosząc kolejny rok atrakcyjnych stóp zwrotu z instrumentów opartych o stały kupon. Zachowanie się obligacji z rynków wschodzących w 2013 cechowała zwiększona zmienność, z uwagi na wieść o możliwym wygaszeniu programu skupu aktywów przez Fed. Dla kontrastu, w 2014 roku była to jedna z lepiej zachowujących się grup aktywów.

Opowieść o dwóch światach

Amerykańska gospodarka, po silnym wsparciu monetarnym oraz rewolucji energetycznej (dzięki wydobywaniu ropy z łupków) od jakiegoś czasu wydaje się funkcjonować bez potrzeby dodatkowego wsparcia. Jest ona obecnie główną lokomotywą światowego wzrostu gospodarczego. Tym samym, powstała tam wyraźna przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. Równolegle, wzrost gospodarczy po drugiej stronie Atlantyku wciąż jest niepewny.

Kraje Europy Zachodniej w dalszym ciągu dotykają problemy wysokiego zadłużenia, wysokiego bezrobocia i ryzyka deflacji. Niezbędne wydają się zarówno reformy strukturalne oraz dodatkowa stymulacja w postaci bardziej ekspansywnej polityki EBC.

W Japonii najważniejszym tematem jest wsparcie wzrostu gospodarczego i pobudzenie inflacji. Oczekujemy kontynuacji luźnej polityki monetarnej prowadzonej przez Bank Japonii.
Chiny w dalszym ciągu potrzebują wsparcia państwa do utrzymania wysokiego tempa wzrostu. Jednocześnie, trwa proces transformacji gospodarki Państwa Środka w kierunku konsumpcji jako głównego filaru rozwoju.

Prawdopodobne wzrosty stóp procentowych w Stanach oraz przeciwstawna polityka innych Banków Centralnych, będą w znaczący sposób wywierać wpływ na ceny aktywów, zarówno po stronie akcyjnej, jak i dłużnej.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska SA

Udostępnij artykuł: