Pobór akcyzy od płynu do e-papierosów odroczony

Gospodarka

Papieros elektroniczny
Fot. stock.adobe.com/gawriloff

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym dotyczącą odroczenia poboru akcyzy od płynu do e-papierosów.

Pierwotnie termin zakończenia okresu obowiązywania zerowej stawki wyznaczony był na dzień 31 grudnia 2018 r. #akcyza #epapierosy

“Ustawa przewiduje korzystną dla podatników zmianę ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137), polegającą na przedłużeniu okresu obowiązywania zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r. Pierwotnie termin zakończenia okresu obowiązywania zerowej stawki wyznaczony był na dzień 31 grudnia 2018 r. Zmiana terminu zapewnić ma adresatom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej regulacji, np. na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz przygotowanie się do oznaczania wyrobów znakami akcyzy” – czytamy w informacji.

Dotychczas wyroby wskazane w ustawie opodatkowane są zerową stawką akcyzy i (podobnie jak wszystkie wyroby akcyzowe opodatkowane taką stawką) nie podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, ewidencjonowania, produkcji w składzie podatkowym oraz składania zabezpieczenia.

Opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów

“Zmiana dotyczy opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich i uwzględnia postulaty branży, wskazujące na potrzebę wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych (np. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, złożenie zabezpieczenia akcyzowego i oznaczanie znakami akcyzy)” – czytamy dalej.

Ustawa z 22 listopada 2018 r. przedłuża również termin spełnienia obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabywanych wewnątrz wspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów – do dnia 30 czerwca 2020 r., podano także.

“W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania stawki zerowej, ustawa modyfikuje terminy składania zapotrzebowania na legalizacyjne znaki akcyzy przez posiadaczy płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich” – podsumowano w materiale.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: