Początek zapisów na obligacje Banku Pocztowego

Bankowość

Expander otwiera nowy rozdział w swojej historii. 23 maja, jako agent firmy inwestycyjnej (AFI) IPOPEMA Securities, rozpoczyna przyjmowanie zapisów na obligacje Banku Pocztowego. Tym samym staje się jedyną firmą z sektora doradztwa finansowego na polskim rynku, proponującą tego typu rozwiązania klientom detalicznym. Przyjmowanie zapisów potrwa do 3 czerwca.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Po uzyskaniu statusu AFI domu maklerskiego IPOPEMA Securities, Expander stawia kolejny krok w kierunku rozbudowywania oferty produktów inwestycyjnych. Do szerokiego portfela autorskich produktów strukturyzowanych, certyfikatów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych wprowadza obligacje Banku Pocztowego, umożliwiając swoim klientom lokowanie pieniędzy w papiery wartościowe bezpiecznego, polskiego banku. Jest to odpowiedź doradcy na potrzeby wymagających klientów poszukujących rozwiązań finansowych o stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa, umożliwiających osiągnięcie większych zysków niż w przypadku lokat bankowych.

– W dobie niskich stóp procentowych inwestycje w obligacje bankowe wiarygodnych podmiotów stają się atrakcyjnym, a jednocześnie stosunkowo bezpiecznym sposobem pomnażania kapitału. Już w 2015 roku za naszym pośrednictwem Polacy zainwestowali blisko 136 mln zł w różnorodne produkty inwestycyjne. Rozszerzając ich ofertę, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów – mówi Adrian Jarosz, prezes Expander Advisors.

Nowy kierunek rozwoju branży
To nie pierwszy produkt spoza standardowej oferty doradców finansowych w usługach Expandera. W swojej 15-letniej historii firma umożliwiała także klientom dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i kredytów hipotecznych, często niedostępnych u konkurencji. Z zespołem blisko 3 tysięcy doradców i partnerów oraz blisko 100 oddziałami w całej Polsce, Expander stał się jednym z nielicznych podmiotów łączących wysoką jakość usług, konsekwentnie poszerzaną i unikatową ofertę produktową oraz dużą dostępność doradców i konsultantów. Należy także do wąskiego grona firm doradztwa finansowego posiadających status AFI.

– Wybór partnerów nie był przypadkowy. IPOPEMA Securities od lat specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, tworząc jeden z najbardziej profesjonalnych zespołów rynków kapitałowych w Polsce. Chcemy wykorzystać ten potencjał oraz możliwości, jakie daje szeroka sieć dystrybucji Expandera.  Kluczowe znaczenie ma również doświadczenie tej firmy w oferowaniu produktów inwestycyjnych i jej wysokie standardy obsługi klientów  – mówi Szymon Midera, prezes Banku Pocztowego.

Atrakcyjne oprocentowanie i regularne wypłaty odsetek
Obligacje Banku Pocztowego o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł dostępne w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities oraz w oddziałach Expandera oferują w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie na poziomie 4,5% w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 2,8% marży w skali roku. Oferowane obligacje są obligacjami podporządkowanymi, a ich okres zapadalności wynosi 10 lat. Kupony będą wypłacane co 6 miesięcy. Obligacje będą dostępne dla osób planujących przeznaczyć na ich zakup co najmniej 5 tys. zł. Nowością w emisji obligacji są preferencyjne zasady zapisów dla inwestorów indywidualnych. W ramach oferty, bank gwarantuje przydzielenie obligacji bez dokonywania redukcji w przypadku zapisów obejmujących nie więcej niż 300 obligacji, złożonych do czasu całkowitego pokrycia puli 30 mln zł. Zapisy powyżej 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli, w części przekraczającej 300 obligacji zostaną zredukowane proporcjonalnie. Wszystkie zapisy złożone po przekroczeniu puli podlegają proporcjonalnej redukcji.

Krzysztof Madej

Udostępnij artykuł: