Poczta Polska rusza ze sprzedażą obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych

Finanse osobiste

Poczta Polska rusza z wiosennym sezonem sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. Polisy są dotowane z budżetu państwa i dostępne w placówkach pocztowych w całym kraju.

Placówka Poczty Polskiej
Fot. Materiały prasowe Poczty Polskiej

Poczta Polska rusza z wiosennym sezonem sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. Polisy są dotowane z budżetu państwa i dostępne w placówkach pocztowych w całym kraju.

W tym roku dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej #AGRO Ubezpieczenia #ubezpieczenia #PocztaPolska @PocztaPolska

W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł., a upowszechnienie dostępności polis, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma w założeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Dostępne na Poczcie „AGRO Ubezpieczenia” oferowane są przez w 100% polską firmę z kapitałem Skarbu Państwa w postaci Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) i Poczty Polskiej.

Co i od czego można ubezpieczyć z dopłatą?

W tym roku dopłata może sięgać 65% kosztu polisy, a ochroną z dofinansowaniem są objęte tradycyjne rośliny rolnicze: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, tytoń i chmiel a także warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki.

Ochrona „AGRO Ubezpieczenia” w zakresie upraw jest dostępna w czterech pakietach, dostosowanych do różnych potrzeb rolników: Grad; Grad i Przymrozki; Wiosna i Klimat Wiosna. Ten ostatni zapewnia najszerszą ochronę i obejmuje szkody powstałe w wyniku gradobicia, przymrozków, a także innych dobrowolnych ryzyk pogodowych, takich jak deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, a także susza i powódź. Tak przygotowane pakiety ubezpieczeń pozwolą solidnie chronić produkcję mocno uzależnioną od warunków atmosferycznych. Ochrona może zabezpieczać nie tylko małe gospodarstwa rolne, ale również dużych producentów rolnych. Oprócz oferty dotowanych ubezpieczeń upraw „AGRO Ubezpieczenia” oferują m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Agro Casco, NNW czy ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Dostępne jest także dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, które stanowi zabezpieczenie przed stratami w produkcji zwierzęcej.Rolnicy mogą skorzystać także z poszerzenia zakresu ochrony o niedotowane ubezpieczenie upraw od pożaru.- Zaledwie 10-12% polskich rolników ubezpiecza swoje uprawy, a to znacznie mniejszy odsetek niż w krajach Europy Zachodniej. Jestem pewien, że powszechny dostęp do polis w placówkach Poczty Polskiej, obecnej na terenie całego kraju, ułatwi rolnikom decyzję o zakupie ochrony jeszcze tej wiosny. Kilka ostatnich lat pokazało, że o tej porze roku mogą wystąpić ogromne zniszczenia i wielomilionowe straty. Odbudowanie produkcji rolnej bez wsparcia ubezpieczyciela jest bardzo trudne, w przypadku wielu rolników wręcz niemożliwe. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji – mówi Daniel Zahorenko, dyrektor zrządzający ds. produktów i sprzedaży, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Źródło: Informacja prasowa

 
Udostępnij artykuł: