Podaż pieniądza wzrosła o 2,3 proc.

Finanse i gospodarka

Jak podał Narodowy Bank Polski, w maju 2010 r. podaż pieniądza mierzona najszerszym wskaźnikiem M3 zwiększyła się o 2,3 proc. Nieznacznie wzrosły depozyty w bankach, wolno też rośnie wartość kredytów.

Jak podał Narodowy Bank Polski, w maju 2010 r. podaż pieniądza mierzona najszerszym wskaźnikiem M3 zwiększyła się o 2,3 proc. Nieznacznie wzrosły depozyty w bankach, wolno też rośnie wartość kredytów.

Ponieważ w styczniu i kwietniu podaż pieniądz zmalała, wskaźnik M3 liczony od początku roku zwiększył się tylko o 2,4 proc. i wyniósł 737 734,6 mln zł.

W maju nieznacznie wzrosły depozyty. Gospodarstwa domowe miały w końcu miesiąca 394 007 mln zł oszczędności złożonych w bankach, to jest o 0,9 proc. więcej niż w kwietniu. Natomiast przedsiębiorstwa zaoszczędziły 161 651,2 mln zł - ich depozyty wzrosły o 4 proc.

Gospodarstwa domowe zwiększyły zadłużenie w bankach o 2,9 proc., do 442 mld zł, a przedsiębiorstwa o 1,4 proc. do 218 470,4 mln zł. Od początku roku zadłużenie osób prywatnych wzrosło o 5 proc., a zadłużenie firm spadło o 0,6 proc.

Udostępnij artykuł: