Podatek Belki będzie progresywny?

Gospodarka

Podatek Belki będzie w przyszłości progresywny? Jak uważa pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) Katarzyna Szwarc, należy zacząć dyskusję na ten temat. Obecnie zarówno przeciętny "Kowalski" lokujący skromne oszczędności w banku, jak i inwestor obracający setkami tysięcy złotych płaci tyle samo podatku od zysków kapitałowych.

Katarzyna Szwarc
Fot. Michał Grubka/MF

Podatek Belki będzie w przyszłości progresywny? Jak uważa pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) Katarzyna Szwarc, należy zacząć dyskusję na ten temat. Obecnie zarówno przeciętny "Kowalski" lokujący skromne oszczędności w banku, jak i inwestor obracający setkami tysięcy złotych płaci tyle samo podatku od zysków kapitałowych.

"W Ministerstwie Finansów jesteśmy otwarci na sugestie na temat tego, jak ten podatek ma być skonstruowany. Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny. Obecnie jest tak, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku co inwestor, który lokuje setki tysięcy np. na giełdzie. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje" - powiedziała Szwarc w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Czytaj także: Podatek Belki zniechęca do długoterminowego oszczędzania >>>

Wskazała, że nie jest tak, że podatek Belki powoduje, iż oszczędzający na lokatach bankowych nie widzą żadnych zysków.

"Po prostu do niedawna lokaty były bardzo nisko oprocentowane i kwestia podatkowa nie miała tutaj żadnego znaczenia. Druga kwestia to pytanie, czy podatek powstrzymuje przed oszczędzaniem, czy 19-proc. stawka kogokolwiek do tego zniechęca. W to akurat wątpię. Trzecia sprawa - ważna z punktu widzenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego - to głosy mówiące: zwolnijmy z podatku lokaty, a zostawmy go na rynku kapitałowym. Tyle że aktywność obywateli jako inwestorów klasyfikuje się dziś na jednym z najniższych poziomów. Jeżeli już oszczędzamy, to głównie odkładamy pieniądze na koncie w banku, kupujemy nieruchomości lub wchodzimy w bardzo ryzykowne aktywa typu kryptowaluty. Zwolnienie lokat i uatrakcyjnienie ich w porównaniu z rynkiem kapitałowym spowodowałoby dodatkowe zmniejszenie zachęt do inwestowania i stało w sprzeczności z tym, co próbujemy w MF robić" - dodała pełnomocniczka.

Zachęty do inwestowania na rynku kapitałowym

Wskazała, że jeśli chodzi o zachęty do inwestowania na rynku kapitałowym, jedną z kluczowych kwestii jest uatrakcyjnienie oferty instrumentów czy produktów finansowych dostępnych na rynku. Z punktu widzenia SRRK, jednym z najistotniejszych obszarów są fundusze typu ETF (Exchange Traded Fund), którymi można bez problemu obracać na giełdzie.

"Są to fundusze inwestycyjne, więc mają wbudowany element dywersyfikacji, mają bardzo niską opłatę za zarządzanie, a do tego pozwalają inwestorom na tematyczne lokowanie kapitału np. w branży gamingowej czy biotechnologii. Stąd w ustawie, którą chcemy przedstawić w najbliższych tygodniach do konsultacji publicznych, pojawią się ułatwienia regulacyjne dla funduszy ETF" - zapowiedziała Szwarc.

Według niej, obecnie na rynku funduszy ETF mamy bardzo niesprzyjające regulacje, które utrudniają oferowanie ich inwestorom.

"To są bariery, które podnoszą instytucjom finansowym koszty tworzenia tego typu produktów czy wymagają bardzo rozbudowanej biurokracji. Chcemy te bariery znieść i doprowadzić do sytuacji, w której fundusze ETF będą stawały się coraz popularniejszym instrumentem inwestycyjnym na polskim rynku kapitałowym. Rolą MF nie jest zmuszanie spółek do robienia IPO czy oferowania ETF-ów. Naszym celem jest stworzenie takich warunków prawnych i regulacyjnych, aby z tej strony nie istniały bariery dla rozwoju rynku" - powiedziała pełnomocniczka.

ETF to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: