Podatek handlowy zawieszony do 1 lipca 2020 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podała Kancelaria Prezydenta.

Centrum handlowe
Fot. stock.adobe.com/gemenacom

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej #PodatekHandlowy #handel #podatki

"Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1433) z dniem 1 września 2016 r. wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nową daninę - podatek od sprzedaży detalicznej. Podatnikami są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (w lokalu oraz poza lokalem przedsiębiorstwa). Podatkowi nie podlega sprzedaż towarów na odległość. Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, który obejmuje kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych lub ich części na rzecz konsumentów. Kwota wolna od podatku została ustanowiona na poziomie 17 mln zł miesięcznie" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Podatek od sprzedaży detalicznej: będzie, nie będzie i kogo obejmie >>>

Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej mają znaleźć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. Omawiana ustawa ustala ten termin na dzień 1 lipca 2020 r.

Sąd Unii Europejskiej stwierdził wcześniej nieważność decyzji końcowej KE

Sąd Unii Europejskiej stwierdził wcześniej nieważność decyzji końcowej Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. nakazującej władzom polskim niezwłoczne zawieszenie "stosowania progresywnych stawek w przedmiotowym podatku do czasu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie [jego] zgodności […] z rynkiem wewnętrznym" w sprawie dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce, podał Sąd UE w Luksemburgu. Wyrok jest nieprawomocny.Komisja Europejska w dniu 24 lipca 2019 r. wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie od wyroku z 16 maja 2019 r. Sprawa nie została do tej pory przez Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnięta.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: