Podatek od cukru niekonstytucyjny, Sejm powinien zakończyć prace nad ustawą

Komentarze ekspertów

Arkadiusz Grądkowski
Arkadiusz Grądkowski Fot. Konfederacja Lewiatan

Tak zwaną ustawą prozdrowotną, wprowadzającą m.in. opłatę od napojów słodzonych, Sejm ma zająć się w piątek. Tymczasem jest ona przeterminowana, bo miała zacząć obowiązywać 1 lipca. Sejm jednak nie zajął się nią we właściwym czasie.

Arkadiusz Grądkowski z #KonfederacjaLewiatan: praca nad obecnym projektem spowoduje, że przyjęte przepisy będą niekonstytucyjne, bo będą obowiązywać wstecz #PodatekCukrowy

 Praca nad obecnym projektem spowoduje, że przyjęte przepisy będą niekonstytucyjne, bo będą obowiązywać wstecz. Przedsiębiorcy mieliby zapłacić na jej mocy wstecznie wymagane przepisami opłaty. Sejm powinien więc przygotować nową ustawę.

Praca nad ustawą nie ma nic wspólnego z polityką prozdrowotną, a jest jedynie szukaniem wpływów do budżetu i to niezgodnym z dobrym obyczajem oraz Konstytucją.

Na obecnym etapie postępowania legislacyjnego nie jest już możliwa zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej. Zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej jest możliwa tylko przez wniesienie do Sejmu nowego projektu ustawy, z odpowiednio określonym terminem wejścia w życie i ponowne przeprowadzenie całego postępowania ustawodawczego – ocenia Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Co jeśli przepisy ustawy wejdą w życie?

Jeśli jednak Sejm zajmie się ustawą i jej przepisy wejdą w życie, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek naliczenia i odprowadzenia opłaty od napojów:

·       alkoholowych, w które zaopatrzyli detalistów od dnia 1 lipca 2020 r.

·       z dodatkiem cukru, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny, które zostały sprzedane od dnia 1 lipca 2020 r.

Co więcej, za nieodprowadzenie opłaty w terminie ustawa przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę opłat dodatkowych.

W razie przyjęcia ustawy powstaną istotne wątpliwości, w jakim zakresie, przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia opłat. Jest to bowiem naruszenie art. 2 i art. 217 Konstytucji RP. Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku zapłaty opłaty od czynności dokonanych przed ogłoszeniem ustawy jest sprzeczne między innymi z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony interesów w toku – dodaje Arkadiusz Grądkowski z Konfederacji Lewiatan.

Udostępnij artykuł: