Podatek od nieruchomości 2018. Teraz łatwiej sprawdzić stawki przez internet

Firma

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano bazę stawek podatku od nieruchomości poszczególnych gmin wraz z informacjami o uchwałach rad gmin w tym zakresie. Baza stawek podatku od nieruchomości stanowi kluczowe ułatwienie dla podatników posiadających nieruchomości w obrębie więcej niż jednej gminy.

Pixabay.com

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano bazę stawek podatku od nieruchomości poszczególnych gmin wraz z informacjami o uchwałach rad gmin w tym zakresie. Baza stawek podatku od nieruchomości stanowi kluczowe ułatwienie dla podatników posiadających nieruchomości w obrębie więcej niż jednej gminy.

Zamiast poszukiwania stawek dla każdej gminy, przedsiębiorca może sprawdzić stawki podatkowe w bazie #podatekodnieruchomości #podatki #nieruchomości #firmy @BCCorg

Tym samym, jest to istotny krok w kierunku spełnienia zgłaszanych od dawna postulatów przedsiębiorstw przesyłowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, a także innych przedsiębiorców z majątkiem w wielu lokalizacjach.Dotychczas, w przypadku tego typu podmiotów, a więc podmiotów składających deklaracje na podatek od nieruchomości w wielu gminach (lub nawet we wszystkich gminach w Polsce), z pozoru prosty obowiązek zadeklarowania podatku wiązał się z ogromnym ciężarem administracyjnym, nawet jeśli w międzyczasie nie doszło do żadnych zmian w majątku podatnika.

Konieczne było poszukiwanie uchwały rady każdej gminy regulującej stawki podatku od nieruchomości na stronach internetowych, a także – w przypadku gmin, które nie publikują uchwał w Internecie – dodatkowych ustaleń telefonicznych z urzędami. Opublikowane zestawienie znacząco ułatwi oraz usprawni procedurę przygotowywania deklaracji.Kolejnym ważnym, a wręcz niezbędnym krokiem do usprawnienia składania deklaracji na podatek od nieruchomości, powinno być ujednolicenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzorów samych deklaracji, zapowiadane przez resort finansów już w 2017 r.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z 27 września 2017 r., upoważnienie określania wskazanych wzorów, należące aktualnie do rad gmin, miałoby znaleźć się w kompetencjach ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z projektem znowelizowane brzmienie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785) umożliwiałoby również składanie informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (aktualnie również uzależnione jest ono od decyzji poszczególnych gmin).Zgodnie z planami resortu finansów, zmiany w zakresie deklaracji miały zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2018 r., jednakże wskazany termin nie jest realny (z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny – projekt wciąż nie trafił jeszcze do Sejmu). Mając jednak na uwadze, że zmiany te mają wiązać się z uproszczeniem obowiązku oraz zmniejszeniem kosztów po stronie podatników, przedsiębiorcy mogą mieć nadzieję, że wejdą one w życie w niedalekiej przyszłości.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy

Informacja o bazie stawek jest dostępna na stronie internetowej w formie arkusza xls: https://bit.ly/2IspkZX Nie jest to źródło prawa, jednak uzasadnione jest oczekiwanie, że dane te będą prawidłowe. Zamiast poszukiwania stawek dla każdej gminy, przedsiębiorca może sprawdzić stawki podatkowe w bazie. W momencie wejścia w życie jednolitego wzoru deklaracji, zadeklarowanie podatku od nieruchomości nie będzie wymagało poszukiwania danych na stronach gmin.

Źródło: BCC

Udostępnij artykuł: