Podatek od nieruchomości komercyjnych zapłacą nie tylko centra handlowe

Gospodarka

Podatek od nieruchomości komercyjnych nazywany jest potocznie podatkiem od galerii handlowych. Jednak ta nazwa jest już bardzo myląca, ponieważ ten podatek dotyczy także stadionów.

Centrum handlowe
Fot. stock.adobe.com/gemenacom

Podatek od nieruchomości komercyjnych nazywany jest potocznie podatkiem od galerii handlowych. Jednak ta nazwa jest już bardzo myląca, ponieważ ten podatek dotyczy także stadionów.

#Podatek od nieruchomości komercyjnych obejmuje budynki, których wartość przekracza 10 mln zł

- Jeszcze w starych przepisach, obowiązujących w 2018 r., ta nazwa miała uzasadnienie bo temu podatkowi podlegały budynki, które były sklasyfikowane jako galerie handlowe, domy towarowe czy samodzielne sklepy - mówi Paweł Stańczyk, doradca podatkowy, Lider Praktyki Planowanie Podatkowego, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. - W świetle nowych przepisów temu podatkowi podlegają wszelkie nieruchomości o ile są one wynajmowane lub wydzierżawiane i jeżeli są przedmiotem umowy o podobnym charakterze.

Podatek obejmuje budynki, których wartość przekracza 10 mln zł

Podatek ten obejmuje budynki, których wartość przekracza 10 mln zł. Jednak budynek nie będzie nim opodatkowany jeżeli łączna powierzchnia wynajmowana jest mniejsza niż 5 proc. całej powierzchni użytkowej.

Oznacza to, że podatkiem tym są obecnie objęte także hale magazynowe, także aparthotele, jeżeli są w nich świadczone usługi wynajmu.- W świetle nowych interpretacji tym podatkiem są też objęte stadiony, jeśli są sklasyfikowane jako budynki i jeśli są wynajmowane przynajmniej na godzinę - wyjaśnia mec. Paweł Stańczyk.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: