Podkarpackie uruchomi program dożywiania

Samorząd

Aż 135 tys. osób skorzysta z pomocy wojewody podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu 42 mln zł na przeprowadzenie programu dożywiania dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Aż 135 tys. osób skorzysta z pomocy wojewody podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu 42 mln zł na przeprowadzenie programu dożywiania dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Programem mają zostać objęte dzieci do 7. roku życia, uczniowie do końca edukacji ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Programem objęte zostaną również osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne i samotne.

O dofinansowanie programu starało się wiele gmnin z podkarpackiego. Pierszeństwo miały te, które zobowiązały się do serwowania ciepłych posiłków. Gminy, które otrzmały wparcie muszą pokryć ze swego budżetu 40 proc. kosztów przedsięwzięcia. W sytuacji wyjątkowej samorząd mógł poprosić wojewodę o obniżenie wkładu własnego do 20 proc. Ze 120 złożonych w tym roku wniosków pozytywnie rozpatrzono 118.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: