Podpisanie umowy współpracy z NFOŚiGW

Bankowość

11 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i czterema bankami komercyjnymi i przyznanie im limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach", w łącznej wysokości 60 mln zł.

Dwóch biznesmenów podpisujących umowę
Fot. stock.adobe.com/naka

11 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i czterema bankami komercyjnymi i przyznanie im limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach", w łącznej wysokości 60 mln zł.

Banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW:

Nowy program priorytetowy NFOŚiGW "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach" jest wsparciem przedsiębiorców z sektora MSP, realizujących przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Środki z Programu NF zostaną przekazane polskim bankom w celu dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych udzielanych przez te banki beneficjentom na realizacje projektów w ramach przedmiotowego Programu. Udział dotacji stanowić będzie do 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
140819.podpisanie.umowy.02.600140819.podpisanie.umowy.03.600

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Udostępnij artykuł: