Podsumowanie 2012 roku dla spółki Fast Finance

Finanse i gospodarka

Koniec roku dla spółki Fast Finance zakończył się podpisaniem dwóch dużych umów na zakup wierzytelności. Jedna ze sfinalizowanych w grudniu transakcji to zakup wierzytelności od Euro Banku SA. O wartości ponad 32 mln zł. Pod koniec grudnia spółka Fast Finance podpisała kolejną dużą umowę z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym.

Koniec roku dla spółki Fast Finance zakończył się podpisaniem dwóch dużych umów na zakup wierzytelności. Jedna ze sfinalizowanych w grudniu transakcji to zakup wierzytelności od Euro Banku SA. O wartości ponad 32 mln zł. Pod koniec grudnia spółka Fast Finance podpisała kolejną dużą umowę z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym.

Na jej mocy firma zakupiła pakiet wierzytelności o wartości nominalnej ponad 25 mln zł płacąc za nie blisko 3,5 mln zł.

To już kolejny duży zakup wierzytelności po wcześniejszych transakcjach m.in. z Bankiem BPH, kiedy to spółka zakupiła wierzytelności o wartości nominalnej ponad 72 mln zł, płacąc za nie niecałe 10 mln zł.

Spółka dzięki swojej strategii i doświadczeniu z każdym kwartałem osiąga wyższe od poprzednich wyniki finansowe i utrzymuje wysokie marże. Przychody z ostatnich trzech kwartałów 2012 roku wzrosły aż o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2011 był to przychód w wysokości 18,3 mln zł, a w 2012 roku wyniósł on 19,4 mln zł. Także zysk netto wzrósł  i wyniósł 5,3 mln zł co oznacza, że był wyższy o 1,1 mln zł od osiągniętego w poprzednim roku.

Spółka bardzo optymistycznie ocenia swoje plany i perspektywy na bieżący rok. "Wykorzystujemy naszą bardzo dobrą sytuację finansową do zwiększenia portfela wierzytelności, co korzystnie przełoży się także na nasze wyniki finansowe już w bliskiej przyszłości" - zapewnia prezes zarządu Fast Finance Jacek Daroszewski. Spowolnienie gospodarcze i wiążące się z tym problemy z terminowymi spłatami zobowiązań przyczyniają się do większej podaży sprzedawanych pakietów wierzytelności. Jednocześnie prezes Daroszewski zapewnia, że "spółka dokonuje inwestycji bardzo ostrożnie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu z zakupionego portfela."

Źródło: Fast Finance

Udostępnij artykuł: