Podsumowanie BIK: kredyty dla osób prywatnych w I kwartale 2016 roku

Polecamy / Raporty

W I kwartale 2016 r. banki i SKOK-i udzieliły o 6,5% mniej  kredytów konsumpcyjnych niż w tym samym okresie 2015 roku, ale wzrosła o 3% liczba kredytów na kwoty wysokie, tj. powyżej 50 tys. zł. Wydano mniej kart kredytowych, natomiast kredytów mieszkaniowych udzielono  więcej.

W I kwartale 2016 r. banki i SKOK-i udzieliły o 6,5% mniej  kredytów konsumpcyjnych niż w tym samym okresie 2015 roku, ale wzrosła o 3% liczba kredytów na kwoty wysokie, tj. powyżej 50 tys. zł. Wydano mniej kart kredytowych, natomiast kredytów mieszkaniowych udzielono  więcej.

Kredyty konsumpcyjne
W I kwartale br. banki udzieliły 1620 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 18,9 mld złotych. Liczbowo jest to o 6,5% mniej, wartościowo mniej o 1,3% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. Szczególnie wysokie spadki dotyczyły kredytów udzielonych na niższe kwoty. Kredytów na kwoty do 4 tys. złotych było o 9,3% mniej, ale kredytów na kwoty powyżej 50 tys. zł udzielono o prawie 3% więcej w porównaniu z rokiem 2015. - Przesuwanie się akcji kredytowej w segmenty kredytów na wyższe kwoty, a zatem też udzielanych na dłuższe terminy, skutkuje niższymi wpływami ze spłat kredytów. Efektem tego jest wzrost zadłużenia ludności w kredytach konsumpcyjnych pomimo spadku rozmiarów akcji kredytowej - mówi dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK. Na koniec marca 2016 r. kredytobiorcy z tytułu zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych mieli do spłaty w bankach i SKOK-ach 134,2 mld zł., co jest o 8,4% więcej niż w marcu 2015 r. oraz 1,9% więcej niż w grudniu 2015 r.

160519.bik.01

Kredyty mieszkaniowe
Lepiej jest z umowami na kredyty mieszkaniowe, których udzielono w I kwartale więcej niż rok wcześniej, pomimo wzrostu wkładu własnego wymaganego przy ich zaciąganiu. W I kwartale 2016 r. udzielono 47,1 tys. kredytów mieszkaniowych (o 4,5% więcej niż rok wcześniej), licząc wartością podpisanych umów było ich o 5,7% więcej. Tendencje wzrostowe w sprzedaży kredytów mieszkaniowych po dobrym początku roku wygasły w marcu, w którym udzielono 
o 2,5% kredytów mniej niż w marcu 2015 roku. - Z werdyktem, że jest to sygnał osłabienia trwającego od połowy 2015 r. ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, należy poczekać do wyników za kolejne miesiące - uprzedza dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK. - W kolejnym kwartale też będzie można lepiej ocenić wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych podwyższenia wkładu własnego, wprowadzenia podatku bankowego oraz wyczerpania się środków na dopłaty do programu MDM - dodaje dr Topiński.

160519.bik.02

Karty kredytowe
Liczba nowych umów na karty kredytowe spadła r./r. w I kwartale o 10%, w marcu odnotowaliśmy spadek o 16%. Podobnie jak na rynku kredytów konsumpcyjnych, banki koncentrują się na umowach z wyższymi limitami kredytowymi. Licząc sumę przyznanych limitów, nowych umów było o 2,6% mniej niż w I kwartale 2015 r. Na koniec marca 2016 r. w portfelach mieliśmy 6041 tys. kart kredytowych, czyli o 10 tys. mniej niż w grudniu, i o 140 tys. mniej niż w marcu 2015 r.

160519.bik.03

Alina Stahl

Udostępnij artykuł: